"ไชยา" ตอกย้ำความมั่นใจ “ปศุสัตว์ OK" เนื้อสัตว์ปลอดภัย ไม่ใช่หมูเถื่อน

18 ธ.ค. 66

"ไชยา" ตอกย้ำความมั่นใจ “ปศุสัตว์ OK" เนื้อสัตว์ปลอดภัย ไม่ใช่หมูเถื่อน

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับในพื้นที่ ว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ที่ต้องการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน เพื่อให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้จัดการปัญหาการนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงช่วยให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากนี้ รัฐบาลมีความเป็นห่วงสุขภาพอนามัยของประชาชนจึงจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์นำไปประกอบอาหาร รวมถึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเนื้อสัตว์ที่มีเครื่องหมาย "ปศุสัตว์ OK" มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตต้นทางได้ ทั้งนี้ รมช. ไชยา ได้ชื่นชมกรมปศุสัตว์ที่ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

s__91652159_0

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่า ร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เป็นร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่เลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GAP  ผ่านกระบวนการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย หรือมาจากศูนย์รวบรวมไข่ที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้  โดยสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองของโครงการ “ปศุสัตว์ OK” มีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด ปัจจุบันมีสถานที่จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9,239 แห่ง ทั่วประเทศ แบ่งเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 5,621 แห่ง และสถานที่จำหน่ายไข่สด 3,671 แห่ง 

advertisement

ข่าวยอดนิยม