พรากผู้เยาว์ อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี มีความผิดแม้เด็กยินยอม โทษคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน

11 ธ.ค. 66

ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี จากบิดามารดา หรือเพื่อการอนาจารย์ มีความผิดแม้เด็กยินยอม โทษคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน

ผู้เยาว์ คือ บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ เพราะเหตุอ่อนอายุ อ่อนประสบการณ์ ยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้เป็นอย่างดี จึงต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองช่วยเหลือของบุคคลที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

 

ความผิดฐานพรากผู้เยาว์

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรคแรก บัญญัติว่า "ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีหรือสิบปีและปรับตั้งแต่สี่พันถึงสองหมื่นบาท" 

และวรรคสามบัญญัติว่า "ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกพันบาทถึงสามหมื่นบาท"

"ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาท ถึงสองหมื่นบาท"

มาตรา 319 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจารย์ มีโทษจำคุกตั่งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี ปรับเป็นเงินตั้งแต่ 40,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยที่บุคคลนั้นไม่อาจขัดขืนได้มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

กรณีการพาผู้เยาว์อายุ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม