รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมจับมือขยายฐานการผลิตยางล้อในไทย

10 ธ.ค. 66

รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมจับมือผู้ประกอบการและภาคเอกชนขยายฐานการผลิตยางล้อในไทย ลงนาม MOU ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐใช้ยางล้อในประเทศ สนองนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางล้อ ณ โรงงานผลิตยางล้อบริษัท หวาอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมจับมือขยายฐานการผลิตยางล้อในไทย

“จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง ได้พัฒนาวงการยางพาราของไทย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รวมทั้งการส่งเสริมให้นำยางพารามาแปรรูปและใช้ภายในประเทศอย่างแพร่หลาย โดยภายหลังจากการหารือกับภาคเอกชนในวันนี้ จะมีการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับผู้ประกอบการด้านผลิตยางล้อ เพื่อส่งเสริมการผลิตยางล้อรถยนต์และส่งเสริมการใช้ยางล้อดังกล่าวในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่แล้ว ยังเตรียมมาตรการส่งออกยางพาราแปรรูปที่มีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกยางแผ่นแบบเดิม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตยางจากภาคเอกชนเพื่อนำไปต่อยอดให้แก่เกษตรกรต่อไปด้วย” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมจับมือขยายฐานการผลิตยางล้อในไทย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางล้อ และพบปะเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่นิคมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรีที่มารอให้การต้อนรับกว่า 300 คนด้วย

advertisement

ข่าวยอดนิยม