เปิดรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่

9 ธ.ค. 66

 

เปิดรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ ยุคสามพี่น้อง เฉลิมชัย-เดชอิศม์-ชัยชนะ ก๊วน 21 สส.กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย เรียงหน้านั่ง กก.บห.ยกแผง

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 มีมติเห็นชอบเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

นายสมบัติ ยะสินธุ์ สส.แม่ฮ่องสอน รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ 
นายไชยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

นายนริศ ขำนุรักษ์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ นายธารา ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ นายมนตรี ปาน้อยนนท์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ

นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรค น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง รองเลขาธิการพรรค นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ รองเลขาธิการพรรค นางสุพัชรี ธรรมเพชร ส.ส.พัทลุง รองเลขาธิการพรรค นายชนินทร์ รุ่งแสง รองเลขาธิการพรรค นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา รองเลขาธิการพรรค นางกันตวรรณ ตันเถียร รองเลขาธิการพรรค  

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เหรัญญิกพรรค นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายราเมศ รัตนะเชวงโฆษกพรรค  

กรรมการบริหารพรรคอื่น ๆ จำนวน 8 คน ได้แก่ นายประกอบ รัตนพันธ์  นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร นายสมชาติ ประดิษฐพร นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี น.ส.ปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ น.ส.เจนจิรา รัตนเพียร น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ และนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นกรรมการบริหารพรรคสำรอง 

ตัวแทนพรรคจากผู้แทนสภาท้องถิ่น พ.ต.อ. ภิญโญ ป้อมสถิตย์ นายวงศ์วชิระ ขาวทอง ตัวแทนพรรคจากผู้บริหารท้องถิ่น นายไพเจน มากสุวรรณ นางขนิษฐา นิภาเกษม ตัวแทนพรรคภาคเหนือ น.ส.น้ำฝน หอมชาลี ตัวแทนพรรคภาคอีสาน นายชวลิต รัตนสุทธิกุล ตัวแทนพรรคภาคกลาง นายสุรศักดิ์ วงศ์วนิช ตัวแทนพรรคภาคใต้ นายชยิน พึ่งสาย ตัวแทนพรรค กรุงเทพมหานคร

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม