ส.ป.ก. จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

9 ธ.ค. 66

ส.ป.ก. จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ส.ป.ก. จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธาน พร้อมด้วย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก การสานสัมพันธ์ "บ ว ร : บ้าน วัด โรงเรียน" ในส่วนของวัดปรินายกวรวิหาร นำโดย พระพิพัฒน์จริยาลังการ (บุญชู เขมปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร และคณะสงฆ์, คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก, คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพระนคร, ผู้นำชุมชน และประชาชน ชุมชนบ้านพานถม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณวัดปรินายกวรวิหาร และชุมชนบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ส.ป.ก. จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงสานสัมพันธ์ "บวร" (บ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน) บริเวณโดยรอบ ได้แก่ ชุมชนบ้านพานถม วัดปรินายกวรวิหาร และโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรู้สึก เคารพรัก เทิดทูน และร่วมปกป้องสถาบัน ให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม