ประวัติ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

9 ธ.ค. 66

ประวัติ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ นับเป็นคนที่ 9 ของพรรค

หลังจากมติพรรคประชาธิปัตย์เลือก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 88.5% แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรค ที่ลาออกหลังพ่ายศึกเลือกตั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9

ประวัติ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เกิดเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2508 เป็นคนสามร้อยยอด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีชื่อเล่นว่า ต่อ เป็นบุตรของนายหลียักหมิ่น แซ่ลี และนางหลวย ศรีอ่อน สมรสกับนางธันยวีร์ ศรีอ่อน มีบุตร 1 คน คือ สรวิศ ศรีอ่อน

นายเฉลิมชัย เริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส.จ.) เป็นเวลา 10 ปี (พ.ศ.2533-2543) ก่อนเข้าสู่เวทีการเมืองระดับประเทศด้วยการเป็น สส.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ.2544 และได้รับการเลือกตั้งต่อมาในปี 2548, 2550 และ 2554

ต่อมาในปี 2562 นายเฉลิมชัยแพ้การเลือกตั้งที่บ้านเกิด และพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งตามที่ประกาศไว้ได้ ทำให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะหัวหน้าพรรคในขณะนั้น จึงประกาศลาออกรับผิดชอบต่อผลคะแนน ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ หลังจากนั้นในปีเดียวกัน สมาชิกพรรคได้ลงมติให้ นายเฉลิมชัย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของพรรค

นายเฉลิมชัยได้รับแต่งตั้งเป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ และเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019 ประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

79179691_10156467025451791_67

ประวัติการศึกษา

• มัธยมศึกษาจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผน จากมหาวิทยาลัยเกริก
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2533 - 2543 สมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• พ.ศ.2538 - 2540 ประธานสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• พ.ศ. 2544, 2548, 2550, 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
• พ.ศ. 2550 - 2554 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
• พ.ศ. 2554 - 13 ธ.ค. 2556 เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
• 17 ก.ค. 2562 - 5 ก.ย. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• 15 พ.ค. 2562 - 2566 เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
• 9 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• พ.ศ. 2553 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
• พ.ศ. 2551 - มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

408566673_918371296313392_632

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม