เคสน่าตกใจ! สาว 27 ป่วยมะเร็งปอด ทั้งที่ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีโรคประจำตัว

9 ธ.ค. 66

เคสน่าตกใจ! สาววัย 27 ป่วยมะเร็งปอด ทั้งที่ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีโรคประจำตัว มาด้วยอาการเหนื่อนไอ 2 สัปดาห์ น้ำหนักตัวลดลง 4 กก.

9 ธ.ค. 2566 เพจเฟซบุ๊ก “Vajira Pulmonary Medicine” ยกเคสผู้ป่วยมะเร็งอายุยังน้อย เพื่อให้เห็นถึงอันตรายและตระหนักรู้เกี่ยวหับโรคมะเร็ง โดยรายละเอียดระบุว่า “เคสผู้หญิงอายุ 27 ปี ไม่มีโรคประจำตัว

ไม่สูบบุหรี่ มาด้วยอาการเหนื่อยไอ 2 สัปดาห์ น้ำหนักตัวลดลง 4 กก. ไปโรงพยาบาลแรกCXR พบความผิดปกติ เข้าได้กับภาวะ massive pleural effusion ทำ thoracentesis ได้น้ำปนเลือด

  • ทำ CT scan พบ circumferential pleural thickening with right lung collapsed and intrapulmonary mass
  • ทำ pleuroscopy พบ massive adhesion in pleural space, multiple pleural nodule
  • ทำ pleural nodule biopsy ผลเป็น adenocarcinoma

 

จะเห็นว่าเคสนี้ การวินิจฉัยแยกโรค ที่ว่าเนื่องจากผู้ป่วยอายุน้อย และไม่สูบบุหรี่ ทำให้ไม่คิดถึง lung cancer ..." ก็อาจใช้ไม่ได้เสมอไป

 

 Lung cancer in younger patient

  1. พบว่า ประมาณ 0.6 - 13% ของ lung cancer เกิดในผู้ป่วยอายุน้อย
  2. คำนิยามของผู้ป่วยอายุน้อย แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา ส่วนใหญ่ตัดที่อายุ < 35, < 40, หรือ < 50 ปี
  3. มักเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
  4. มักไม่มีประวัติสูบบุหรี่
  5. ผู้ป่วยมักมีอาการก่อนได้รับการวินิจฉัยค่อนข้างนาน เพราะมี low index of suspicious ของ lung cancer
  6. ทำให้ผู้ป่วย มักมา present with advanced stage หรือ metastasis disease ไปแล้ว (brain, bone, liver)
  7. มีบางการศึกษาที่พยายามดู tumor characteristic ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ พบว่า มักเป็น adenocarcinoma มากกว่า squamous cell carcinoma และบางรายงานพบว่า มีความชุกของ driver mutation ที่สูงกว่าผู้ป่วยอายุมาก ซึ่งเป็น candidate ของการให้ targeted therapy ต่างๆ (อย่างไรก็ตามบางการศึกษาก็พบว่า characteristic ไม่ได้ต่างจาก lung cancer in adult)

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส