รัฐมนตรีช่วยฯไชยา เปิดงานประกวดโคเนื้อปศุสัตว์กำแพงแสน

8 ธ.ค. 66

รัฐมนตรีช่วยฯไชยา เปิดงานประกวดโคเนื้อปศุสัตว์กำแพงแสน แนะ พัฒนาสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อตรงความต้องการตลาด

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานประกวดโคเนื้อปศุสัตว์กำแพงแสน ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อาคารอารีน่า ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร(คาวบอยแลนด์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับงานประกวดโคเนื้อปศุสัตว์กำแพงแสนเป็นการจัดการประกวดโคในระดับสากล เพื่อให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการผลิตเนื้อในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อการต่อยอดกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป ในโอกาสนี้ รมช.ไชยา ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทโคยอดเยี่ยม จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศการประกวดโคลูกผสมบีฟมาสเตอร์ รางวัลชนะเลิศการประกวดโคลูกผสมชาโรเลส์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดโคลูกผสมบราห์มัน

รัฐมนตรีช่วยฯไชยา เปิดงานประกวดโคเนื้อปศุสัตว์กำแพงแสน

รมช.ไชยา กล่าวว่า การประกวดโคเนื้อกำแพงแสนในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเทคนิควิธี ความรู้ด้านวิชาการในการพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ในการพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อของตนเองให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นต่อไป

รัฐมนตรีช่วยฯไชยา เปิดงานประกวดโคเนื้อปศุสัตว์กำแพงแสน

advertisement

ข่าวยอดนิยม