ลูกหนี้–เจ้าหนี้ โคราช แห่ลงทะเบียนกว่า 2,500 ราย ยอดทะลุ 195 ล้านบาท

7 ธ.ค. 66

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ในโคราช แห่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ กว่า 2,500 ราย ยอดหนี้ทะลุ 195 ล้านบาท

วันนี้ (7 ธ.ค. 66) บรรยากาศการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบของจังหวัดนครราชสีมา  ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา  ยังคงมีประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงเจ้าหนี้ เดินทางมาขอลงทะเบียนเพื่อให้หน่วยงานรัฐช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้อย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนไม่มากนัก จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับลงทะเบียน พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนด้วยตัวเองที่จุดรับลงทะเบียนมากกว่า 50 ราย  แต่หลังจากนั้น มีจำนวนน้อยลง ไม่ค่อยมีประชาชนมาลงทะเบียนที่จุดให้บริการแห่งนี้  จะมีมาขอลงทะเบียนไม่เกิน 10 คนต่อวัน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะลงทะเบียนออนไลน์มากกว่าที่จะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอ  

ซึ่งนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า  ภาพรวมการเปิดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบของจังหวัดนครราชสีมา  ทั้ง 32 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม 2566 มีประชาชนมาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้วยตนเองและทางออนไลน์ โดยเป็นลูกหนี้  จำนวน 2,561  ราย  และเจ้าหนี้ 1,452 ราย  รวมยอดหนี้ 195,113,842 บาท   ซึ่งพื้นที่ที่มียอดลงทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อ.เมืองนครราชสีมา มีลูกหนี้มาลงทะเบียน 575 ราย  เจ้าหนี้ 365 ราย รวมยอดหนี้ 42,5808,700 บาท  รองลงมา คือ อ.ปักธงชัย  มีลูกหนี้  137 ราย  เจ้าหนี้  66 ราย ยอดหนี้ 8,553,500 บาท  และ อ.ด่านขุนทด มีลูกหนี้ 124 ราย เจ้าหนี้ 76 ราย  ยอดหนี้ 6,398,405 บาท  ส่วนอำเภอที่มีผู้มาลงทะเบียนน้อยที่สุด ได้แก่ อ.เมืองยาง  มีลูกหนี้มาลงทะเบียน 2 ราย เจ้าหนี้ 2 ราย รวมยอดหนี้ 150,000 บาท

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม