ส.ป.ก.พาชมชุมชน ปลูกส้มเขียวหวานในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลผลิตมาตรฐาน GAP ขึ้นทะเบียน GI ถูกใจผู้บริโภค

5 ธ.ค. 66

ส.ป.ก.พาไปขึ้นเขาบุกป่า ฝ่าดง ชุมชนแม่สินที่โดดเด่นในการปลูกส้มเขียวหวานในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลแม่สิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐาน GAP มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้นทะเบียน GI ถูกใจผู้บริโภค

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พาไปขึ้นเขาพื้นที่เมืองเก่าในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลแม่สิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่มีการพัฒนาภาคการเกษตรแบบไลฟ์สไตล์ใหม่ ที่คนไทยไม่คาดคิดว่าจังหวัดสุโขทัยจะมีพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลผลิตส้มเขียวหวาน และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ พัฒนาคุณภาพผลผลิตจนได้รับมาตรฐาน GAP เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วประเทศ และได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้มีดีแค่ผลผลิตส้มเขียวหวาน ที่เป็นผลสดเท่านั้น เกษตรกรชุมชนตำบลแม่สินได้นำส้มมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น แยมส้ม เยลลี่ส้ม ส้มลอยแก้ว น้ำส้มคั้นสด สบู่ส้ม เทียนหอมอโรม่ากลิ่นส้ม ธูปไล่ยุงกลิ่นส้ม สเปรย์กันยุงเปลือกส้ม

ส.ป.ก.พาชมชุมชน ปลูกส้มเขียวหวานในเขตปฏิรูปที่ดิน  ผลผลิตมาตรฐาน GAP ขึ้นทะเบียน GI ถูกใจผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์อีกมากมายในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลแม่สินที่เกษตรกรปลูก แปรรูป และจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส.ป.ก.พาชมชุมชน ปลูกส้มเขียวหวานในเขตปฏิรูปที่ดิน  ผลผลิตมาตรฐาน GAP ขึ้นทะเบียน GI ถูกใจผู้บริโภค

ทางด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันท่องเที่ยวเชิงเกษตร อุดหนุนสินค้าเกษตรกร เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรไทยให้ยั่งยืน ซึ่งทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลผลิต รวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลแม่สิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการมากมาย

ส.ป.ก.พาชมชุมชน ปลูกส้มเขียวหวานในเขตปฏิรูปที่ดิน  ผลผลิตมาตรฐาน GAP ขึ้นทะเบียน GI ถูกใจผู้บริโภค

กับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย มีความโดดเด่นในเรื่องของการปลูกส้ม จึงส่งเสริมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้เด็กในชุมชนและลูกหลานเกษตรกร มุ่งเน้นองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์ส้ม การสังเกตต้นส้มและทำความรู้จักพันธุ์ส้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสืบทอดการผลิตส้มจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป และยังมีการส่งเสริมเกษตรกร Smart farmer หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาพัฒนาด้านคุณภาพ การตลาด เพื่อสานต่อการปลูกส้ม รวมถึงโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในการต่อยอดพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด ซึ่งปัจจุบันกำลังจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อรวบรวมผลผลิตส้ม และช่องทางการตลาด กระตุ้นคุณภาพมาตรฐานส้ม

ส.ป.ก.พาชมชุมชน ปลูกส้มเขียวหวานในเขตปฏิรูปที่ดิน  ผลผลิตมาตรฐาน GAP ขึ้นทะเบียน GI ถูกใจผู้บริโภค

ผลสดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มที่มุ่งเน้นระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ มั่งใจเลยว่า ถ้าใครได้เข้ามาสัมผัสกับชุมชนตำบลแม่สิน ได้กินส้มกันสด ๆ จากสวน และได้สัมผัสกับผู้คนหลายวิถีชีวิต ที่อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่แล้ว จะหลงรัก หลงใหลในเสน่ห์ของพื้นที่อย่างแน่นอน

ส.ป.ก.พาชมชุมชน ปลูกส้มเขียวหวานในเขตปฏิรูปที่ดิน  ผลผลิตมาตรฐาน GAP ขึ้นทะเบียน GI ถูกใจผู้บริโภค

นอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยได้เร่งพัฒนา ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลแม่สิน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตของคนในชุมชนมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา และเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลแม่สินของเกษตรกรผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์พร้อมกัน ได้ที่ “รายการ แผ่นดินทองคำ By ส.ป.ก.” ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.15 เป็นต้นไป ทางช่องอมรินทร์ ทีวี กดหมายเลข 34

advertisement

ข่าวยอดนิยม