ผู้แทนการค้าไทย เผยทูตสหรัฐฯ ชื่นชมนายกรัฐมนตรี มีศักยภาพดึงนักลงทุน

2 ธ.ค. 66

 

ผู้แทนการค้าไทย เผยทูตสหรัฐฯ ชื่นชมนายกรัฐมนตรี มีศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นดึงนักลงทุนในสหรัฐมาลงทุนในไทยมากขึ้น 

วันที่ 2 ธ.ค. 66 นาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ให้การต้อนรับ นาย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมหารือถึงประเด็นความร่วมมือด้านการลงทุนร่วมกัน 

นางนฤมล เปิดเผยว่า ทูตสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของการเยือนสหรัฐฯ ของนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอปเค ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 12-19 พ.ย. 66 ณ นครซานฟรานวิสโก สหรัฐฯ ที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสพบหารือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ พร้อมเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย กว่า 10 ราย  ซึ่งภาคเอกชนต่างให้ความสนใจและสนับสนุนนโยบายด้านการค้าและการลงทุนของรัฐบาล โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีและดิจิทัล นวัตกรรม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสหรัฐเพิ่มมากขึ้น หลังจากนักธุรกิจของ USABC ได้เข้าพบรัฐบาลไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

ผู้แทนการค้าไทย เผยทูตสหรัฐฯ ชื่นชมนายกรัฐมนตรี มีศักยภาพดึงนักลงทุน

นางนฤมล กล่าวต่อว่า ทูตสหรัฐฯ ย้ำความสำคัญต่อประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่แน่นแฟ้น และเป็นหนึ่งในประเทศที่เอกชนสหรัฐฯ ให้ความสนใจมาลงทุน อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ได้เสนอแนวคิด Five to Thrive ซึ่งได้มีการหยิบยกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของไทยอย่างต่อเนื่อง  โดยทูตสหรัฐสฯ เห็นว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนสหรัฐฯ ในไทยในอนาคต 

ผู้แทนการค้าไทย เผยทูตสหรัฐฯ ชื่นชมนายกรัฐมนตรี มีศักยภาพดึงนักลงทุน

จากการหารือกับทูตสหรัฐ เกิดแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐ เพิ่มเติม ได้แก่ 1) ด้านตลาดทุนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนา Green investment fund เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนสนับสนุนโครงการภายใต้นโยบาย Green Economy 2) ด้านสาธารณสุขในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาร่วมสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Medical Hub ของอาเซียน 3) ด้านเกษตรกรรม ในการร่วมลงทุนพัฒนาเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตผลให้กับภาคการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรตามเป้าหมายของรัฐบาลปัจจุบัน อย่างไรก็ตามภาคเอกชนสหรัฐฯ ยังสนใจเข้ามาลงทุนด้าน Data center ของ AWS (Amazon Web Service) เพื่อสนับสนุนการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐเพิ่มเติม

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม