บุกกระทรวงแรงงาน จี้บริษัทเดลต้าฯ ให้โบนัส 8.5 เดือน พร้อมเงิน 5 หมื่นบาท  

1 ธ.ค. 66

พนักงานรวมตัว บุกยื่นหนังสือ กระทรวงแรงงาน ช่วยจี้บริษัทเดลต้าฯ ให้โบนัส 8.5 เดือน พร้อมเงิน 5 หมื่นบาท หลังผลประกอบการดี 

จากกรณีกลุ่มพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งใน จ.ฉะเชิงเทรา รวมตัวประท้วงขอโบนัส 8.5 เดือน บวกเงิน 50,000 บาทนั้น

ล่าสุดวันที่ 1 ธ.ค. 66 ที่ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือ พร้อมรับมอบหนังสือจากกลุ่มสหภาพแรงงาน บริษัท เดลต้าอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายมานะ จุลรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานกลุ่มเดลต้าอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ ที่ได้มายื่นหนังสือต่อ รมว.แรงงาน กรณีข้อพิพาทแรงงาน และการปรับขึ้นค่าจ้างรายวันของซับคอนแทรค เพื่อให้กระทรวงแรงงานดำเนินการเร่งรัดช่วยเหลือ โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างนายจ้าง ที่ขอให้นายจ้างส่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมาเจรจา เพื่อให้การหารือมีความคืบหน้าและให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดต่อไป 

โดยมี คณะทำงานรมว.แรงงาน และ น.ส.กาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือด้วย 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงาน โดยระบุว่า เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิด และให้ความชัดเจนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน 

บริษัทขอชี้แจง 2 ประเด็นดังนี้ 

1.ในด้านผลกำไร : เดลต้าประเทศไทย ขอชี้แจงว่า ไม่เคยแจ้งกับสหภาพแรงงานหรือฝ่ายอื่นใดว่าบริษัทไม่มีผลกำไร การกล่าวอ้างดังกล่าวถือว่าไม่ถูกต้อง รายได้และสถานะทางการเงินของบริษัททั้งหมดเป็นไปตามที่รายงานอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ 

2.ด้านโบนัสสำหรับสิ้นปี 2566 : เดลต้าประเทศไทย ขอชี้แจงว่าไม่เคยแจ้งกับสหภาพแรงงานหรือฝ่ายอื่นใดว่า บริษัทปฏิเสธที่จะจ่ายโบนัสประจำปี หรือเงินบวกพิเศษให้กับพนักงาน เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจาทางกฎหมาย บริษัทจึงไม่สามารถยืนยันรายละเอียด เช่น อัตราการจ่ายโบนัสในปี 2566 ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศไทย ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ หากการเจรจายังไม่ยุติ อย่างไรก็ตามบริษัทจะสื่อสารกับสหภาพแรงงานและพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดดังกล่าว บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับสหภาพแรงงาน และยินดีรับฟังการหารืออย่างเปิดเผย เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 

ในทุกๆ ปี บริษัทจะทบทวนแพ็กเกจค่าตอบแทนร่วมกับสหภาพแรงงาน โดยนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้นจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2541 เสมอ บริษัทบริหารจัดการค่าตอบแทน เงินเดือน และค่าจ้างโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่น คุณสมบัติ ประสบการณ์ ระดับการทำงาน ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึงกัน ทั้งด้านอัตราค่าจ้างในประเทศ สภาวะตลาดและอุปสงค์ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท 

สุดท้ายนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทยังยืนยันและยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์ต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดในเรื่องการจ่ายเงินเดือน และโครงสร้างสวัสดิการแก่พนักงานของเราให้มีความทัดเทียมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ขณะเดียวกัน บริษัทต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และวิธีการที่ใช้จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนดังที่หวัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย 

นอกเหนือจากสหภาพแรงงานแล้ว บริษัทยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท และการเติบโตที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า บริษัทกำลังมองหาความร่วมมือที่สร้างสรรค์มากขึ้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าจะนำเดลต้าไปสู่ความสำเร็จในอีกระดับร่วมกัน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส