เปิดเอกสารคำฟ้องฉบับเต็มคดีกำนันนก ตำรวจรอดเพียบรวม ผกก.พญาไท

30 พ.ย. 66

เปิดเอกสาร อสส.สั่งฟ้อง กำนันนก ทุกข้อกล่าวหาตามที่ตำรวจส่งไป หน่อง ท่าผา รอด เพราะตายแล้ว ส่วนตำรวจที่เกี่ยวข้อง สั่งไม่ฟ้องหลายนาย เพราะให้การช่วยเหลือคนถูกยิง รวมถึง ผกก.พญาไท ที่อ้างหลงทาง 8 นาที จึงไปถึงรพ.ช้า

 

สรุปสั่งฟ้อง/ไม่ฟ้องคดีกำนันนก

สั่งไม่ฟ้อง

 1. สั่งไม่ฟ้อง ร.ต.ท. นิมิต สลิดกุล ผู้ต้องหาที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184
 2. สั่งไม่ฟ้อง ร.ต.ท. ณรงศักดิ์ แตงอำไพ ผู้ต้องหาที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 184, 189, 200
 3. สั่งไม่ฟ้อง ร.ต.อ. ณัฏฐพล นาคกร ผู้ต้องหาที่ 5 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 157, 184, 189, 200 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172
 4. สั่งไม่ฟ้อง พ.ต.อ. กฤษฎาพร จงอักษร ผู้ต้องหาที่ 7, พ.ต.ท. ภทร วรญาวิสุทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 10, พ.ต.อ. ภาณุทัต เหลืองสัจกุล ผู้ต้องหาที่ 15 และ ร.ต.ท. มนัต จันทร์มีทรัพย์ ผู้ต้องหาที่ 20 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

สั่งฟ้อง

 1. สั่งฟ้อง พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ สมสุข ผู้ต้องหาที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 200 และมาตรา 184 ประกอบมาตรา 84 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172
 2. สั่งฟ้อง ร.ต.ต. ประสาร รอดผล ผู้ต้องหาที่ 2, ร.ต.ท. สรรเสริญ ศรีสวัสดิ์ ผู้ต้องหาที่ 6 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 189, 200 และมาตรา 184 ประกอบมาตรา 84 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172
 3. สั่งฟ้อง ร.ต.ท. นิมิต สลิดกุล ผู้ต้องหาที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 157, 189, 200 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172
 4. สั่งฟ้อง ร.ต.ท. ณรงศักดิ์ แตงอำไพ ผู้ต้องหาที่ 4, จ.ส.ต. พิสิฐ ชิวปรีชา ผู้ต้องหาที่ 8, ร.ต.อ. จตุรวิทย์ ชวาลเกียรติธนา ผู้ต้องหาที่ 9, ร.ต.อ. ประสมมาศ แสงสุขดี ผู้ต้องหาที่ 11, ส.ต.ต. สุทธิกานต์ แซ่ฮ้อ ผู้ต้องหาที่ 12 , ส.ต.ต. สรรเสริญ ศรีอุบล ผู้ต้องหาที่ 13, ส.ต.ต. ธนทัต ท่าน้ำตื้น ผู้ต้องหาที่ 14, ร.ต.อ. นุชิต บรรณชัย ผู้ต้องหาที่ 16, ด.ต. ถนอมศักดิ์ มีศรี ผู้ต้องหาที่ 17, จ.ส.ต. อภิรักษ์ โรจน์พวง ผู้ต้องหาที่ 18, ร.ต.อ. ศิริชัย รูปสวย ผู้ต้องหาที่ 19, ร.ต.ท. สมโชค บัวไชย ผู้ต้องหาที่ 21 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172
 5. สั่งฟ้อง นายสนธยา สุดแน่น ผู้ต้องหาที่ 22, นายฐิตินนท์ อินทร์ต้นวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 23, นายนิวัฒน์ชัย ปั้นดา ผู้ต้องหาที่ 24, นายกฤษฎา เหล่งดอนไพร ผู้ต้องหาที่ 25, นายชาตรี เขียวทับ ผู้ต้องหาที่ 26 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 184 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86
 6. สั่งฟ้อง นายประวีณ จันทร์คล้าย ผู้ต้องหาที่ 27 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86
 7. สั่งฟ้อง นายอาทิตย์ เก้าลิ้ม ผู้ต้องหาที่ 28 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184 ประกอบมาตรา 84 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86

ขอศาลเพิ่มโทษผู้ต้องหาที่ 26 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 และขอศาลนับโทษผู้ต้องหาที่ 29 ในคดีนี้ติดต่อกับโทษในคดีอาญากองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามที่ 24/2566

 

เอกสารแผ่นที่ 1

เอกสารแผ่นที่ 2

 

เอกสารแผ่นที่ 3

 

 

 

 

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส