ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม วันไหนมงคล ส่งเสริมให้ชีวิตดี ขับขี่ปลอดภัย

29 พ.ย. 66

เปิด ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2566 วันไหนมงคล อำนวยให้ได้รับโชคลาภสำเร็จ ส่งเสริมให้ชีวิตดี ขับขี่ปลอดภัย การงานราบรื่น

ความเชื่อในเรื่องของ ฤกษ์ยาม อยู่คู่กับคนไทยในทุกโอากาส ไม่ว่าจะเป็น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน หรือแม่แต่การคลอดลูกเองก็ยังต้องดู ฤกษ์ยาม เพื่อความเป็นสิริมงคล เช่นเดียวกัน ออกรถใหม่ สักคัน คนไทยเองก็ถือฤกษ์ยามการออกรถ โดยมีความเชื่อว่า หากออกรถในวันที่ตัวเลขเป็นมงคล ก็จะช่วยทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่อาจเป็นผลพลอยตามมา

สำหรับในเดือน ธันวาคม 2566 ก่อนสิ้นปีใครกำลังมีแผนจะออกรถแต่ยังไม่รู้ว่าจะปักวันหาฤกษวันไหน สามารถวางแผนตามวันดังนี้ได้เลย

ฤกษ์ออกรถปี 2566 เดือนธันวาคม

  • วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นราชาโชค อำมฤตโชค

  • วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เป็นราชาโชค

  • วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นราชาโชค

  • วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นสิทธิโชค

  • วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นสิทธิโชค

  • วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นมหาสิทธิโชค ที่ดีที่สุดประจำปี 2566

  • วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นชัยโชค

วันอำมฤตโชค

อำนวยให้ได้รับโชคลาภสำเร็จผลตามที่กำหนดไว้การมีอายุยืน วันไม่ตาย เป็นวันทิพย์ เป็นดิถีดีที่สุด ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ดิถีทิพย์ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสบาย ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตาม ข้างแรมก็ใช้ได้เช่นกัน

วันมหาสิทธิโชค

ความสำเร็จผลอย่างเต็มที่ดีมากสำหรับงานที่มีโครงการระยะยาว วันให้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เป็นดิถีที่ดีรองลงมา ดิถีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานสำคัญ โดยเฉพาะโครงการระยะสั้น ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตามข้างแรมก็ใช้ได้เช่นกัน

วันสิทธิโชค

ความสำเร็จสมปรารถนาดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น วันให้ความสำเร็จ วันโชคดี วันให้ลาภผล เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม แต่ที่นิยมถือกันว่าข้างขึ้น ดีกว่าข้างแรม แต่อย่างไรก็ตาม ข้างแรมก็ใช้ได้

วันชัยโชค

ทำการแข่งขันได้ชนะงานนี้ต้องต่อสู้แข่งขัน วันแห่งชัยชนะ วันทำให้เกิดความภูมิใจ วันได้รับความสำเร็จจากการต่อสู้ เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทัพจับศึก ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

วันราชาโชค

ให้ผลถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ดีสำหรับงานต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ วันได้รับชัยชนะด้วยบารมี เป็นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแก่การมงคล ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส