ผู้แทนการค้าไทย ผลักดันการส่งออกไทยไปจีนให้เติบโตยิ่งขึ้น

28 พ.ย. 66

 

ผู้แทนการค้าไทย หารือผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย ตัวแทนบริษัทส่งออกผลไม้ไทย หวังผลักดันการส่งออกไทยไปจีนให้เติบโตยิ่งขึ้น 

วันที่ 28 พ.ย. 66 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เข้าหารือผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย และตัวแทนบริษัทส่งออกผลไม้ไทย เพื่อร่วมมือผลักดันการส่งออกโคและผลไม้ไทยไปจีน 

นางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า การส่งออกเดือน ต.ค.66 มีมูลค่า 23,578.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% เป็นบวกต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน และสูงสุดในรอบ 13 เดือน นับจากเดือน ก.ย. 65 ซึ่งการส่งออกที่เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 9.3% โดยสินค้าเกษตร เพิ่ม 12.3% และสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่ม 5.9% สินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง อาหารสุนัขและแมว ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สิ่งปรุงรสอาหาร ผักกระป๋องและผักแปรรูป 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย

นางนฤมล กล่าวว่า สินค้าเกษตรจึงเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย จากการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกฯ ที่ผ่านมาประเทศไทยติดปัญหาการส่งออกโคมีชีวิตไปยังประเทศจีน ซึ่งต้องให้ผ่านการรับรองจาก WHO ว่า “วัวไม่เป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย” รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าภายในเดือน ธ.ค.นี้  ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนรัฐบาลไทย จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อลงนามในความตกลงระหว่างไทยและจีนทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ 1) พิธีสารผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 2) ต้นสนใบพาย และ 3) ความตกลงในการแก้ไขพิธีสารสัตว์ปีก รวมทั้ง ต้อนรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรซึ่งจะเดินทางจากไทยไปยังนครเฉิงตู 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย

นางนฤมล กล่าวว่า นอกจากการลงนามในความตกลงระหว่างไทยและจีน ทั้ง 3 ฉบับ แล้ว จะมีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกโค คาดว่าจะมีการส่งโคจากประเทศไทยผ่านประเทศลาว เพื่อส่งเข้าประเทศจีนทางยูนาน สำหรับการส่งผลไม้ไทยไปจีน โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีมูลค่าการเงินเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการลดระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องเอกสาร ร่วมถึงการส่งเสริมต่อยอดธุรกิจด้านอาหารในหมวดอื่นๆ เช่น สัตว์ปีก กระเพาะปลา ปลิงทะเล และรังนก ซึ่งตลาดจีนมีความต้องการเป็นอย่างมาก หากสามารถทำตลาดกับประเทศจีนได้จะสร้างมูลค่าการส่งออกด้านอาหารให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

“รัฐบาลมีความมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี” นางนฤมล กล่าว

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม