นิด้าโพล เผย คนไทยส่วนใหญ่ มองสื่อทำข่าวปั่นกระแส สร้างดรามา ลำเอียง

27 พ.ย. 66

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ พบกลุ่มตัวอย่างกว่า 38.93% มอง สื่อมวลชนไทยทำข่าวปั่นกระแสสร้างดรามา ร้อยละ 33.59 มองว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างลำเอียง

วันที่ 27 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง สื่อไหนเป็นกลาง ยกมือขึ้น” ซึ่งเกี่ยวกับเสรีภาพและความเป็นกลางของสื่อมวลชน 

การทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงการทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง

 • ร้อยละ 38.93 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อปั่นกระแส/สร้างดรามา
 • ร้อยละ 33.59 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างลำเอียง
 • ร้อยละ 30.69 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว จากข้อมูลที่ยังไม่มีการตรวจสอบความจริง
 • ร้อยละ 30.23 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กรตนเอง
 • ร้อยละ 25.34 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน
 • ร้อยละ 21.83 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างไม่ลำเอียง 
 • ร้อยละ 20.08 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว จากข้อมูลจริงที่น่าเชื่อถือ
 • ร้อยละ 17.63 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างไม่รับผิดชอบหากมีความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูล
 • ร้อยละ 14.81 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว แบบไม่สนใจสิทธิของผู้อื่น
 • ร้อยละ 14.05 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว ไม่ให้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 • ร้อยละ 13.82 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว ที่สร้างความแตกแยก เกลียดชังในสังคม
 • ร้อยละ 11.07 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของตนเอง
 • ร้อยละ 10.76 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว อย่างรับผิดชอบ หากมีความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูล
 • ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
 • ร้อยละ 9.47 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว แต่ความจริง
 • ร้อยละ 6.34 ระบุว่า ทำข่าว/รายงานข่าว ที่สร้างความสามัคคีในสังคม
 • ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านเสรีภาพในการทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน

จากการสำรวจพบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 39.08 ระบุว่า ค่อนข้างมีเสรีภาพ รองลงมา ร้อยละ 28.86 ระบุว่า มีเสรีภาพมาก ร้อยละ 24.73 ระบุว่า ไม่ค่อยมีเสรีภาพ ร้อยละ 6.11 ระบุว่า ไม่มีเสรีภาพเลย และร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ความเป็นกลางในการทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทย

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเป็นกลางในการทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.70 ระบุว่า ค่อนข้างเป็นกลาง รองลงมา ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นกลาง ร้อยละ 13.90 ระบุว่า เป็นกลางอย่างมาก ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ไม่เป็นกลางเลย และร้อยละ 2.67 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

c45147dee729311ef5b5c3003946c

 

ข้อมูลจาก : นิด้าโพล

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส