GISTDA เปิดภาพจากอวกาศส่องพื้นที่ลอยกระทงบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

27 พ.ย. 66
27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดภาพจากอวกาศด้วยดาวเทียม pléiades ส่องพื้นที่ “ลอยกระทง” หรือ  “เผาเทียนเล่นไฟ” บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่มีขึ้นชื่อในเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เราต้องนึกถึง มีฉากหลังที่มีโบราณสถานสวยงาม นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่ไปร่วมพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณสวยงาม
 
เมื่อมองจากอวกาศ เราจะเห็นภาพบริเวณพิกัด 17.0172 ° N  , 99.7034 °E ปรากฏพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ภายในประกอบด้วยโบราณสถานที่สวยงามมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ดวงตาจากอวกาศดวงนี้ถูกบันทึกไว้ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม pléiades ที่มองเห็นพื้นที่ทั้งหมดภายในอาณาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้อย่างเด่นชัด มีขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยวัดวาอารามต่างๆอยู่ภายใน อาทิ วัดมหาธาตุ วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง วัดชนะสงคราม ฯลฯ รวมไปถึง เจดีย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้คิดค้นอักษรไทยที่เรามีใช้มาจนถึงทุกวันนี้ จุดที่น่าสังเกตคือ ด้านการวางผังเมืองมีการออกแบบมาอย่างลงตัวตั้งแต่ในสมัยอดีต มีแหล่งน้ำไว้รองรับสำหรับการอุปโภค บริโภค จนถึงปัจจุบันมีบ้านเรือนสร้างขึ้นอย่างหนาแน่นบริเวณทิศตะวันออกของอุทยานฯ  
 
633547
 
ดาวเทียม pléiades เป็นดาวเทียมที่บันทึกภาพอุทยานไว้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส โดยบริษัท Airbus ที่เป็นพันธมิตรกับ GISTDA เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูง ชนิด optical รายละเอียด 50 เซนติเมตร ทำงานร่วมกันแบบ Constellation ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) ได้สูงถึง 50 เซนติเมตร และ 2.00 เมตร สำหรับชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน ซึ่งประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้งานในส่วนใหญ่เป็นด้านงานป้องกันและความมั่นคง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบในประเทศ , ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น การระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, เส้นทางการค้า, การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันและประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น และด้านการจัดการเมือง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเมือง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ดูทิศทางการขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการจัดทำผังเมืองให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของเมืองประเภทนั้นๆ เป็นต้น
 
สำหรับใครที่สนใจจะไปเที่ยว การเดินทางก็สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว อุทยานฯมีการจัดงาน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงอย่างอลังการ มีทั้ง การแสดงโขน , การจำลองการซื้อหาอาหารในตลาดสมัยกรุงสุโขทัยโดยการแลกเบี้ย , การประกวดนางนพมาศ , การเล่นพลุตะไล ไฟส่งสว่างเต็มท้องฟ้าทุกคืนอีกด้วย

advertisement

ข่าวยอดนิยม