ได้แล้ว! โลโก้ คำขวัญ มาสคอต การแข่งขันซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ ไทยรับหน้าที่เจ้าภาพ

24 พ.ย. 66

ได้แล้ว! ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) คำขวัญ (มอตโต้) สัญลักษณ์นำโชค (มาสคอต) ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) คำขวัญ (มอตโต้) สัญลักษณ์นำโชค (มาสคอต) ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2568 หรือ ค.ศ.2025

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดการประกวดออกแบบการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) คำขวัญ (มอตโต้) สัญลักษณ์นำโชค (มาสคอต) ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดับประชาชนทั่วไปขึ้น ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2568 / ค.ศ.2025 เพื่อคัดสรรผลงานนำไปใช้ประจำการแข่งขันสำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยเปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566 ภายหลังจากการเปิดรับผลงานมีผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมการประกวดกันอย่างเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสิน ได้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ก่อนที่คณะกรรมการสรุปผลการตัดสิน และประกาศผลงานการประกวดรางวัลทั้งหมด ดังนี้

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

405498988_864209525707583_886 404504107_864209829040886_452

ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์ และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายไพโรจน์ อยู่จ่าย และนายฐปนนท์ อ่อนศรี

405505862_864208889040980_180

ผู้ชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายทวิช จิตเที่ยง และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร และ น.ส.ศริยา หรรษาเวก

405496383_864208862374316_656

ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ (Motto) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายพลจิตร สาไชยยันต์ คำขวัญ คือ “Amity of ASEAN” รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายทวิช จิตเที่ยง คำขวัญ คือ “Unity is Power” และนายสุรัตนชัย ชื่นตา คำขวัญ คือ “The power of friendship”

405508852_864209389040930_614

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

405566194_864209589040910_842

405511707_864209779040891_319

ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ม่วงคง และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอัฑฒ์อิศรา รักปลื้ม และนายสมชาย นิลแก้ว

405482995_864209705707565_797

ผู้ชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายอภิชัย ผ่องภิรมย์ และนายเผ่าพันธ์ พงศ์พิธธน

405515503_864209639040905_166

ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ (Motto) ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม คำขวัญ คือ “Create pride together” รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสุรัตนชัย ชื่นตา คำขวัญ คือ “Opportunity and Equality” และนายหาญ พิริยะสงวนพงศ์ คำขวัญ คือ “Power of ASEAN”

404549434_864209735707562_606_1

สำหรับตราสัญลักษณ์ (โลโก้) คำขวัญ (มอตโต้) สัญลักษณ์นำโชค (มาสคอต) ที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ จะยังไม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เนื่องจากจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และต้องรอการพิจารณาประกาศการใช้งานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ทั้งนี้ ประเทศไทย กำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 / ค.ศ.2025 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยมี 3 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร, จ.ชลบุรี และ จ.สงขลา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 โดยมี จ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม