ธรรมนัส มอบหมาย รมช.ไชยา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำนมดิบ ลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้ผู้เลี้ยงโคนม

20 พ.ย. 66

ธรรมนัส มอบหมาย รมช.ไชยา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำนมดิบ ลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้ผู้เลี้ยงโคนม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมกับ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (115) ว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมหารือในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีดังนี้

  1. ราคาการซื้อ-ขายน้ำนมดิบมีเสถียรภาพ โดยขอปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.25 บาทต่อกิโลกรัม
  2. ลดต้นทุนอาหารสัตว์
  3. ลดภาระต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา เร่งหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างเร่งด่วน

s__5324932_0

รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามเรื่องการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ในคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้จากการทำอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งวันนี้ราคาซื้อ-ขาย น้ำนมดิบแปรผันไปตามกลไกตลาดจากการผลิตได้น้อย มีผู้รับซื้อจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสูง แต่สหกรณ์ขาดสภาพคล่องจากการช่วยสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมต้องหาทางออกร่วมกัน

s__5324936_0

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนเบื้องต้น 5 หัวข้อ ได้แก่

  1. การลดต้นทุนอาหารสัตว์ (อาหารข้น)
  2. สนับสนุนสหกรณ์โคนมที่มีเครื่องมือผลิตอาหารข้นด้วยตนเอง (สหกรณ์ 18 แห่ง กรมปศุสัตว์ 14 แห่ง และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 15 แห่ง)
  3. ส่งเสริมและรับซื้อพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์
  4. นำน้ำนมดิบแต่ละแหล่งที่ได้ค่าเฉลี่ย MBR (Methylene Blue Reduction Test) ที่ใกล้เคียงมารวมกัน เพื่อให้ได้น้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น
  5. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสหกรณ์โคนมซื้อแม่โคสาวคืน จำนวน 8,000 ตัว นำมาเลี้ยงคอกกลางของสหกรณ์ 15 แห่ง

advertisement

ข่าวยอดนิยม