รมต.กลาโหม เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ช่วยเหลือชาวนาในมหาสารคาม

20 พ.ย. 66

“บิ๊กทิน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดชาวนา และเสวนาปัญหาข้าวเปลือกเพื่อความยั่งยืน

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการตลาดนัดข้าวชาวนา และเสวนาปัญหาข้าวเปลือกเพื่อความยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมงานโครงการตลาดนัดข้าวชาวนา และเสวนาปัญหาข้าวเปลือกเพื่อความยั่งยืนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตข้าวคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และเป็นการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการการค้าข้าวรวมไปถึงเพื่อร่วมกันเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการสร้างรายได้แก่เกษตรกร และสร้างขวัญกําลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ และพัฒนาผลผลิตสู่การตลาดเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการทำกิจกรรมกับสมาชิกแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิตจนถึงการรวบรวมผลผลิตให้ได้ราคาที่เป็นธรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการค้ากับผู้ซื้อและผู้ประกอบการจําหน่ายให้มีความหลากหลายเพื่อให้สมาชิกได้ตัดสินใจขายผลผลิตให้ได้ราคาดีตามคุณภาพและมาตรฐานการรับซื้อและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพของเกษตรกรและส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้เมล็ดพันธุ์และพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ สมาชิกตามโครงการผลผลิตแลกผลผลิตและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในเขตอำเภอบรบือ, อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามปริมาณข้าวเปลือกตามโครงการจัดตลาดนัด 9,000 ตัน

นายสุทิน กล่าวว่าชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามอาชีพหลักคือเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงการเป็นตลาดรับซื้อข้าวจากสมาชิกเพื่อกระตุ้นราคาผลผลิตและเป็นตัวกลางในการคานราคาข้าวเปลือกให้กับสมาชิกไม่ให้ถูกเขาเปรียบจากพ่อค้าที่รับซื้อข้าวซึ่ง สกต.มหาสารคามจำกัดก็เป็นอีกสหกรณ์หนึ่งที่ดำเนินการตามรูปแบบดังกล่าวข้างต้นดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาและเครื่องชั่งที่อาจไม่ได้มาตรฐานอีกทั้งเป็นทางเลือกในการขายผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้ราคามาตรฐานและดำเนินการทำกิจกรรมกับสมาชิกตลอดห่วงโซ่การผลผลิตสกต.จึงจัดโครงการตลาดนัดข้าวชาวนามหาสารคามขึ้นโดยมีพ่อค้าโรงสีมาร่วมรับซื้อข้าวจากสมาชิกเพื่อเป็นทางเลือกทางการค้าและสามารถกําหนดราคาได้ด้วยตัวเองกับผู้ซื้อที่ให้ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลผลิต

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม