ตกใจ! ผลโพล ร้อยละ 40.91 จ้องมีเพศสัมพันธ์ วันลอยกระทง

20 พ.ย. 66

 

ตกใจ! ผลโพล ร้อยละ 40.91 จ้องมีเพศสัมพันธ์ กับคนเพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล วันลอยกระทง หวั่นประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 

วันที่ 20 พ.ย. 66 สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสนอผลสำรวจ เรื่อง “วันลอยกระทง กับคนที่คอย” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,100 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ย. 2566 

พบว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.48 จะไปงานในวันลอยกระทง ร้อยละ 21.95 ไม่แน่ และร้อยละ 6.57 ไม่ไป ผลสำรวจพบด้วยว่า ร้อยละ 62.06 คุยกับคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล ร้อยละ 28.68 เดินทางท่องเที่ยวกับคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล ร้อยละ 17.97 พาคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียลไปที่บ้านพัก และร้อยละ 17.74 นอนพักในห้องพักเดียวกันกับคนที่เพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจจะไปเที่ยวงานวันลอยกระทงกับคนเพิ่งรู้จักในโลกโซเชียล พบว่า ร้อยละ 31.31 ตั้งใจจะไประดับปานกลางถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 68.69 ตั้งใจจะไประดับน้อยถึงไม่เลย นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 40.91 ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ในวันลอยกระทง ร้อยละ 25.44 ไม่แน่ และร้อยละ 33.65 ไม่มี

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล

ด้านนายธนกร พงษ์ภู่ อาจารย์ประจำสำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า วันลอยกระทงที่จะมาถึงนี้มีประชาชนจำนวนมากรอคอยจะไปเที่ยวงานลอยกระทง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือคนที่เพิ่งรู้จักกันผ่านทางโลกโซเชียลและจะชวนกันไปท่องเที่ยวที่ต่างๆ รวมถึงหลับนอนห้องพักเดียวกัน จึงจำเป็นต้องช่วยกันส่งสัญญาณเตือนภัยใกล้ตัวไปยังประชาชนทุกคนให้ระมัดระวังตัว การที่เพิ่งรู้จักกันในโลกโซเชียลอาจจะยังมีความเสี่ยงสูงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ยิ่งผลสำรวจพบว่า เกือบ 1 ใน 3 จะชวนกันไปเที่ยวงานลอยกระทงของกลุ่มคนที่เพิ่งรู้จักกันในโลกโซเชียล ยิ่งจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของกันและกัน เริ่มตั้งแต่ ภายในครอบครัวเดียวกัน บ้านเดียวกัน ชุมชนเดียวกัน และในพื้นที่จัดงานลอยกระทงให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน นอกจากนี้คนจำนวนมากตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์ในวันลอยกระทงจึงควรช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องสุขภาพจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นายธนกร พงษ์ภู่ อาจารย์ประจำสำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส