“บิ๊กทิน” นำกำลังพลทหาร ช่วยชาวบ้านลงแขกเกี่ยวข้าว

18 พ.ย. 66

"บิ๊กทิน" นำกำลังพลทหาร ร่วมกับจิตอาสา และชาวบ้าน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ใน จ.มหาสารคาม จำนวน 17 ไร่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 บ้านบัวบาน ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาบริเวณแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำกำลังพลทหาร จำนวน
 ๔๐ นาย ร่วมกับ จิตอาสาสำนักงานเกษตรอำเภอ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
 และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงยืน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่บริเวณแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านบัวบาน ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 17 ไร่

ตามประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามรวมถึงการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ในหมู่คณะเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระของชาวนาที่มีฐานะยากจนขาดแคลนแรงงานและเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าว หรือว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว รวมทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

นายสุทิน กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร ในทุกเรื่องที่เดือดร้อน โดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวนาในฤดูเก็บเกี่ยวในทุกพื้นที่ เพราะอาชีพทำนาถือเป็นรากฐานของสังคมไทย การช่วยเหลือคือการช่วยเกี่ยวข้าว

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม