ตำนาน พระแม่ธรณี พระแม่ธรณีบีบมวยผม เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน

18 พ.ย. 66

เปิดที่มาตำนาน พระแม่ธรณี พระแม่ธรณีบีบมวยผม เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน และชื่อจริงที่หลายคนยังไม่รู้จัก พร้อมเผยที่มาของการบีบมวยผม

จากการประกวด Miss Universe 2023 ในรอบการประกวดชุดประจำชาติยอดเยี่ยม หรือ National Costume Competition แอนโทเนีย โพซิ้ว Miss Universe Thailand 2023 นำเสนอชุด “เทพธิดาอาณาจักรอยุธยา” หรือ “พระแม่ธรณี” สู่สายตาชาวโลกบนเวที Miss Universe 2023 ได้อย่างประจักษ์ ทำเอากลายเป็นไวรัลและชื่นชมอย่างมากในสื่อโซเชียล

พระแม่ธรณี

พระศรีวสุนธรา หรือ แม่ธรณี พระแม่ธรณี ตามความเชื่อเป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาพราหมณ์, ฮินดู และพุทธศาสนา โดยเชื่อว่าพระแม่ธรณีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นก่อกำเนิดสรรพสัตว์ทั้งปวงบนโลก มีความเป็นมาอันยาวนานและผูกพันกับวัฒนธรรมไทยผ่านพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น โดยถือว่า พระแม่ธรณีเป็นพระมาดาแห่งผืนแผ่นดิน และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

 

พระแม่ธรณี
Credit : กรมศิลปากร

 

พระแม่ธรณีบีบมวยผม

ครั้งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น ทรงผจญกับท้าววสวัตตีมาร พญามาร พร้อมด้วยเหล่ามารทั้งหลาย ที่ออกอุบายให้ทรงเกิดกิเลสตัญหาให้พระพุทธองค์บำเพ็ญเพียรไม่สำเร็จ แต่พระพุทธองค์ทรงไม่ยินดียินร้าย

ครั้งนั้น พระแม่ธรณี ได้ออกมาแสดงปาฏิหาริย์ บีบมวยผมให้น้ำไหลบ่าท่วมกองทัพมารทั้งมวล จนถูกพัดพาพ่ายแพ้ไป เป็นที่มาของ “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” หรือปาง “อุทกทาน” หมายความว่า การให้ทานด้วยน้ำ หรือให้น้ำเป็นธรรมทาน

 

mut0369_0

คติความเชื่อพระแม่ธรณีในไทย

คติลักษณะการบีบมวยผมของพระแม่ธรณีนั้น ปรากฏพบเฉพาะในภูมิภาคไทย ลาว พม่า และเขมรเท่านั้น ในประเทศไทยพบหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา ทั้งในลักษณะของงานประติมากรรมและจิตรกรรมบนฝาผนังของวัดอีกหลักฐานหนึ่งในโคลงของศรีปราชญ์ก่อนถูกประหารที่ได้กล่าวถึง “ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน...” แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องพระธรณีที่ปรากฏในสมัยอยุธยา ในปัจจุบันพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : กรมศิลปากร,ศิลปวัฒนธรรม,Wikipedia

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์