รมว.พิมพ์ภัทราจับมือผู้ว่าไซตามะ คาดกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้าน

16 พ.ย. 66

อุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นก้าวไกล รมว.พิมพ์ภัทราจับมือผู้ว่าไซตามะเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ คาดกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาท

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าข้อมูลภายหลังการจัดงาน Saitama Business Networking in Thailand ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท ที่มีขึ้นเมื่อ ๆ เร็วนี้ โดยมีนายโอโนะ โมโตฮิโระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะและคณะ นำคณะผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชนรายใหญ่ของจังหวัดไซตามะ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 ราย อาทิ บริษัท แมสแด็ก แมชีนเนอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรทำขนมและผู้ผลิตขนม Tokyo Banana

บริษัท กุนมะ เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนโลหะแปรรูป บริษัท แคชชู (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสีพ่นชิ้นส่วนภายในรถยนต์ บริษัท ไทย ซันวา จำกัด ผู้นำเข้า ส่งออก ผลิต วิจัย และพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฮดรอลิก บริษัท ดีเอ็มเค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (AOTS) เข้าร่วมงานดังกล่าว 

การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการค้าและเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ผู้ประกอบการจากจังหวัดไซตามะที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นการเชิญชวนและสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการจากจังหวัดไซตามะมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีบริษัทจากจังหวัดไซตามะเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้วกว่า 260 ราย ซึ่งหวังว่างาน Saitama Business Networking in Thailand จะหนุนให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจ และคาดว่าจะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาท 

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ได้มีการจัดคณะผู้ประกอบการไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ จังหวัดไซตามะ ยังได้จัดสรรพื้นที่จัดแสดงสินค้าในงาน Sainokuni ให้แก่สำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของไทยแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดไซตามะ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นทุกปีในเดือนมกราคมที่จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ จังหวัดไซตามะ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรมมาอย่างเนื่อง นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในรูปแบบท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (Local to Local) ที่เน้นเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของจังหวัดต่าง ๆ ของญี่ปุ่น เข้ากับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค ให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวทิ้งท้าย

advertisement

ข่าวยอดนิยม