ศาลรธน. ยังไม่นัดวินิจฉัย คดีหุ้นไอทีวี-ม.112 นัดถกต่อ 22 พ.ย.

15 พ.ย. 66

ศาลรธน. ยังไม่นัดวินิจฉัย สถานะพิธา คดีหุ้นไอทีวี ปมนโยบายหาเสียงก้าวไกล แก้ ม. 112 กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อ 22 พ.ย. 

วันที่ 15 พ.ย.66 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ อยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ 

ซึ่งคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาและสั่งให้นายพิธา ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.นับแต่วันที่ 19 ก.ค.66 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย ต่อมานายพิธายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ต.ค.66 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ต.ค.66 ศาลได้อภิปรายนัดกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันที่ 22 พ.ย.66 เวลา 09.30 น. 

ส่วนคดีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความของพระพุทธะอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้น ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ..เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 

โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายและกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น.

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม