ทุเรียนยังของโปรด ผู้แทนการค้าไทย ขยายตลาดสินค้าเกษตรไปจีน

15 พ.ย. 66

 

นฤมล ผู้แทนการค้าไทย หารือทูตจีน ขยายความร่วมมือกันผลักดันเศรษฐกิจสองประเทศเติบโต ขยายตลาดสินค้าเกษตร ทุเรียนยังของโปรด 

วันที่ 15 พ.ย. 66 นาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังต้อนรับและหารือกับนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ในประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยจีน ซึ่งจีนถือว่าเป็นคู่ค้าประเทศสำคัญของไทย บริษัทจีนลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 และสินค้าไทยส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นอันดับ 2 

นางนฤมล กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาสินค้าเกษตรเติบโตอย่างก้าวกระโดดในการส่งออกไปยังจีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรไทยได้รับความนิยมถือเป็นที่ต้องการของประชาชนจีนเป็นอย่างมาก วันนี้ได้หารือความร่วมมือในประเด็นต่างๆ เพื่อขยายโอกาสในทางธุรกิจร่วมกัน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) ขยายตลาดสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีน และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเกษตร จึงได้ริเริ่มให้มีการดำเนินงานร่วมระหว่างบริษัทลูกของ ปตท. (GML) กับ อตก. เพื่อให้มั่นใจในการส่งสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังจีน ซึ่งท่านทูตจีนก็พร้อมสนับสนุนและบอกว่าสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะผลไม้ เช่น ทุเรียนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนจีนอย่างมาก ทั้งนี้ความร่วมมือจากเส้นทางรถไฟ “ไทยลาวจีน” จะช่วยส่งเสริมและผลักดันสินค้าเกษตรไปถึงมือประชาชนจีนอย่างกว้างขวางและเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

2) ความร่วมมือในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เช่น ผลักดันให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางของฐานการผลิตรถ EV ของอาเซียน ท่านทูตจีนได้แจ้งว่า ปัจจุบันภาคเอกชนที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนได้ทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมจะสนับสนุนให้เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ EV และสินค้าที่เกี่ยวโยงส่งออกสู่ตลาดในอาเซียนต่อไป 

3) ความร่วมมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานทักษะสูง ท่านทูตจีนพร้อมยินดีสนับสนุน และแจ้งว่า ปัจจุบันทางจันก็มีการอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมีการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัลกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

“จากการหารือวันนี้กับท่านทูตจีนเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะขยายความร่วมมือกันผลักดันเศรษฐกิจของไทยและจีนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นาง นฤมล กล่าว

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม