นักวิชาการไซเบอร์ แนะสร้างความปลอดภัยไซเบอร์ ก่อนแจกเงินดิจิทัล 10,000

13 พ.ย. 66

นักวิชาการไซเบอร์ ชี้รัฐบาล - ตร. มาถูกทางสร้างความปลอดภัยไซเบอร์ ก่อนแจกเงินดิจิทัล 10,000 กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แนะชูเป็นวาระแห่งชาติ 

วันที่ 13 พ.ย. 66 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ กล่าวในฐานะผู้แทนภาคประชาชนในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง “ภัยอยู่กับมือ”เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลสำรวจและแหล่งอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.0 เคยถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์จากการใช้โซเชียล และแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เกินครึ่งหรือร้อยละ 51.2 เคยตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพในโลกออนไลน์หลายรูปแบบ เช่น ลิงก์ล่อเหยื่อ เข้าใช้บริการระบบออนไลน์ไม่ได้ การถูกดูดเงินออกไปจากบัญชี และอื่นๆ 

ผศ.ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ปัญหาอันตรายเหล่านี้คือ ภัยอยู่กับมือของประชานทุกคน การที่รัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้ประชาชนกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ รวมเป็นเงินกว่า 5 แสนล้านบาทจึงกลายเป็นบ่อน้ำมันทรัพยากรอันมีค่ามหาศาลล่อตาล่อใจให้ขบวนการ “โจรไซเบอร์” กล้าลงทุนเข้ามาโจมตีระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัฐบาลและที่โจมตีง่ายที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือของประชาชน จึงกลายเป็น ภัยอยู่กับมือ ที่รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นของชาติจะนิ่งนอนใจต่อไปไม่ได้ เพราะการโจมตีทางไซเบอร์ไปยังมือถือของประชาชนกำลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ทั่วโลกในเวลานี้ 

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

ที่น่าพิจารณา คือการสื่อสารกับประชาชนที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังแถลงต่อประชาชนทั้งประเทศถึงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นไปยังมือถือของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ทั้งประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนระดับอำเภอทุกอำเภอและการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความตระหนักต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์มาเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนก่อนวันกดปุ่มแจกเงินให้ประชาชนผ่านทางมือถือ เพราะจุดอ่อนที่สุดของการโจมตีทางไซเบอร์โดย “โจรไซเบอร์” คือ ปลายทาง (End Point) นั่นคือโทรศัพท์มือถือของประชาชนและนั่นคือข้อมูลส่วนตัวของประชาชน เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร การทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือตกอยู่ในอันตรายที่เรียกว่า ภัยอยู่กับมือ 

ที่น่าเป็นห่วงคือ ภัยอยู่กับมือของประชาชนนี้ควรนับรวม ภัยต่อความมั่นคงของชาติ ภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่อยู่กับโทรศัพท์มือถือของประชาชนทุกคนด้วย โดยขบวนการโจรไซเบอร์พร้อมจะลงทุนใช้เทคโนโลยีมาโจมตีเอาเงินที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านบาทจากนโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาล เพราะโจรไซเบอร์เคยโจมตีระบบความปลอดภัยสูงทางไซเบอร์กับระบบบล็อกเชนมาแล้วเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน นั่นขบวนการโจรไซเบอร์ทำให้เกิดความเสียหายเพียงหลักหมื่นล้านบาท แต่สำหรับประเทศไทยมูลค่าห้าแสนล้านบาทจึงเป็นที่ล่อตาล่อใจให้ขบวนการโจรไซเบอร์ลงทุนโจมตีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างแน่นอน 

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า การที่นายเศรษฐาประกาศจะพัฒนา เป๋าตังไปสู่การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทำให้เกิดความปลอดภัยสูง ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงไปใช้ประโยชน์พัฒนาประเทศมิติอื่นๆ นั้นถือได้ว่านายเศรษฐา  ทวีสินจะเป็นนายกรัฐมตรีคนแรกของประเทศไทยและคนแรกๆ ของโลกที่กล้าจะใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยสูงมาทำให้บ้านเมืองขาวสะอาดลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นและความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนได้ผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ถ้านโยบายของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไม่ถูกสกัดเสียก่อน 

จากการประชุม ก.ต.ช. ครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และมีโอกาสสนทนารับทราบแนวทางการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจาก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ทำให้ได้รับรู้ถึงความตั้งใจและแนวทางในการดูแลรักษาความสุขสงบและความปลอดภัยของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในฐานะผู้นำหน่วยที่ดี เก่ง และกล้า ตามที่สื่อมวลชนจำนวนมากตั้งฉายาเป็นตำรวจสายบุญ เก่งเพราะความรู้ความสามารถและกล้าทำคือทันทีที่ได้รับตำแหน่ง ผบ.ตร. ได้ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์ปลายด้ามขวานของประเทศไทยคือสามจังหวัดชายแดนใต้ และทำเรื่องที่ท้าทายยากมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือ ป้องกันอันตรายของประชาชนในโลกไซเบอร์ 

จากการศึกษาพบว่า ผบ.ตร.ให้ความสำคัญออกมาตรการป้องกันและปราบปรามควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่ก่อนเป็น ผบ.ตร.จนถึงวันนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงควรนำขึ้นมาเป็นวาระสำคัญของชาติอีกวาระหนึ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับการเตรียมการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาล โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผบ.ตร.แถลงผลงาน 1 เดือนว่ามีสถิติรับแจ้งความปัญหาภัยออนไลน์ที่สามารถอายัดได้ทันกว่าพันล้านบาทจากคดีภัยออนไลน์กว่าสามแสนคดี มูลค่าความเสียหายกว่าสี่หมื่นล้านบาท โดยมีการหลอกลวงหลายรูปแบบ เช่น คดีหลอกซื้อขายสินค้าและบริการฯ หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน หลอกให้กู้เงิน กรณีนี้จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าเป็นปัญหาภัยไซเบอร์ 

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า ที่น่าสนใจคือ การช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รู้เท่าทันป้องกันภัยออนไลน์ในโลกไซเบอร์ ได้เปิดช่องทางเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ประชาชนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ “ฉลาดโอน” chaladohn.com ที่ช่วยเหลือประชาชน เพื่อป้องกันภัยการฉ้อโกงออนไลน์ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพ ได้แก่ เลขบัญชีธนาคาร  เบอร์โทร SMS หลอกลวง เว็บไซต์ฉลาดโอนช่วยให้ประชาชนมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการตรวจสอบข้อมูลมิจฉาชีพ เป็นเสมือนศูนย์กลาง ในการตรวจสอบข้อมูลของมิจฉาชีพที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศ โดยมีระบบการทำงานแบ่งเป็นสี่ระบบได้แก่ ระบบเช็กก่อนโอนตรวจสอบข้อมูล ระบบแจ้งคนโกง ระบบช่วยรวมหลักฐาน รับฟัง จัดลำดับเหตุการณ์ และระบบยืนยันตัวตนผู้ขาย โดยระบบจะเริ่มใช้งานได้ในวันที่ 8 พ.ย. 66 เป็นต้นไป 

จากการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังพบด้วยว่า มีประชาชนเข้าไปเช็กคนโกงกว่า 3,389,840 ครั้ง เช็กตัวต้นผู้ขายกว่า 24,629 ครั้ง แจ้งคนโกงกว่า 410,900 ราย ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรเร่งหันมาสนใจ ภัยอยู่กับมือ ของทุกคน โดยจำเป็นต้องมีการออกกฎหมายเป็น พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานสากล เพราะจากการสำรวจของซูเปอร์โพลล่าสุด พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 80 ยังมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ISO 27000 และ ISO 31000 เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งในส่วนความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางเท่านั้น 

จึงควรเร่งปรับปรุงยกระดับมาตรฐานคุณภาพของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยรัฐบาลนำเงินบางส่วนจากแสนล้านบาทมาลงทุนยกเครื่องความรู้ความสามารถ ความตระหนักในความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์น่าจะทำให้ ภัยอยู่กับมือ กลายเป็น ความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนอยู่ในมือทุกคนได้

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส