12 จุดวอล์กอิน ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ฟรี ใช้ บัตรประชาชน ใบเดียว

12 พ.ย. 66

กทม. เปิด 12 จุด วอล์กอิน ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฟรี สำหรับเด็กหญิงที่มีอายุ 11-20 ปี เช็กเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ในการเข้ารับบริการ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ "ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก" (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้หญิงไทย อายุ 11-20 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2555) ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 โรงพยาบาล ดังนี้

1.โรงพยาบาลกลาง

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ห้องฉีดยาชั้น 3

2.โรงพยาบาลตากสิน

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. อนามัยชุมชน ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ห้องตรวจนรีเวช ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ห้องฉีดยา อาคารเมตตาธรรม

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. คลินิกวัคซีน 

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. คลินิกวัคซีนชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

8.โรงพยาบาลคลองสามวา

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ตึกผู้ป่วยนอก 

9.โรงพยาบาลสิรินธร

ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่งกันตารัติ ชั้น 2 

10.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ห้องตรวจนรีเวชกรรม อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2

11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. คลินิกวัคซีน ชั้น 1 

12.รพ.วชิรพยาบาล

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้ารับการ ฉีดวัคซีน HPV

- บัตรประชาชนตัวจริง
- กรณีผู้ที่อายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมมาลงชื่อแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนด้วย

12 จุด วอล์กอิน ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ฟรี

ข้อมูล : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส