ประธานกรรมการสภาหอการค้าฯ ชมรัฐบาลทำงานเร็ว เชื่อจีดีพีโตตามเป้า

11 พ.ย. 66

 

นฤมล เผย สนั่น ประธานกรรมการสภาหอการค้าฯ ชื่นชมรัฐบาลทำงานเร็ว ตอบสนองภาคธุรกิจ เชื่อมั่นความตั้งใจ ทุ่มเททำงาน ทำให้จีดีพีโตตามเป้า 

วันที่ 11 พ.ย. 66 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตรมช.แรงงาน ในฐานะผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังหารือคณะผู้บริหารระดับสูงของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย รวมถึงสมาคมการค้ากลุ่มต่างๆ ว่า คณะผู้บริหารระดับสูงฯ ต่างนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำให้ภาครัฐสนับสนุนภาคเอกชน ลดขั้นตอนด้านเอกสาร อำนวยความสะดวกให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุน 

นางนฤมล กล่าวว่า นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวให้ความเชื่อมั่น พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนการค้า ซึ่งเปรียบเสมือนแม่ทัพด่านหน้า ทำหน้าทึ่เปิดทางเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมชื่นชมรัฐบาลในการจัดทำนโยบายที่ดี มีความตั้งใจทำงานอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ และประชาชน รวมถึงพยายามหาทางออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจากความตั้งใจในการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะทำให้จีดีพีของไทยเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 

“รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการลงทุน และให้สามารถดำเนินกิจการเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับต่างประเทศเพื่อนำรายได้กลับมายังประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดแแผนยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย สามารถตอบสนองประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ และเป็นไปในแนวทางปกป้อง ดูแลให้การช่วยเหลือธุรกิจไทยอย่างเหมาะสม” ผู้แทนการค้า กล่าวย้ำ

advertisement

ข่าวยอดนิยม