พาส่องนโยบาย "พรรคเพื่อไทย" แก้ปัญหาฝุ่น ทวงคืนอากาศสะอาด

5 พ.ย. 66

ในวันที่ "สมุทรปราการ" ติดโผ หนึ่งในเมืองที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ชวนส่องนโยบาย พรรคเพื่อไทย กับ 3 สเตป แก้ปัญหาฝุ่น ทวงคืนอากาศสะอาด

สืบเนื่องจากกรณี HouseFresh รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วโลก โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษจาก "ดัชนีคุณภาพอากาศโลก" (World Air Quality Index) ของแต่ละเมืองทั่วโลกในทุกๆ วัน ตลอดทั้งปี ซึ่งผลปรากฏว่า

จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย ติดโผเมืองที่มีวันอากาศดี 0 วันในรอบ 1 ปี หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นเมืองที่ไม่มีวันไหนอากาศดีเลยตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายสำคัญของ พรรคเพื่อไทย ที่เคยวางแนวทางการแก้ปัญหาเอาไว้

สำหรับ นโยบายและแนวทางการ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทวงคืนอากาศสะอาด ได้ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ทางการของ พรรคเพื่อไทย ว่า

"หัวใจของการปราบฝุ่นคือการผลักดันพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวางโครงสร้างให้พร้อมต่อการรับมือ เน้นที่การเจรจาระหว่างประเทศตัดปัญหาที่ต้นตอ

แก้ไขปัญหาระยะสั้น ทันทีหน่วยงานรัฐต้องแจ้งเตือนค่าฝุ่นล่วงหน้าให้ประชาชนวางแผนได้กรณีฝุ่นสูงจะมีการอพยพกลุ่มเสี่ยงให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย แบบเดียวกับที่รับมือกับภัยพิบัติอื่นๆ พร้อมทั้งแจกหน้ากากให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงสั่งหยุดโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยง

ระยะกลาง เพื่อไทยจะประสานกับกรมชลประทานให้ปล่อยน้ำเข้านาหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเปลี่ยนตอข้าวให้เป็นปุ๋ยสำหรับอ้อยจะประสานโรงงานน้ำตาลให้ลงทุนตัดอ้อยไถกลบแทนการเผา ควบคู่กันไปจะมีการปลูกต้นไม้เพื่อดักจับฝุ่นและจูงใจให้คนหันมาใช้ รถพลังงานสะอาดด้วยมาตรการทางภาษี

ระยะยาว ต้องมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการปัญหาฝุ่น บังคับใช้กฎหมายกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เจรจากับเพื่อนบ้านเพื่อร่วมกันยุติปัญหาฝุ่นทั้งในประเทศและข้าม พรมแดน รวมถึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือเกษตร เก็บเกี่ยวและขุดกลบที่ไม่ต้องเผา เพื่อจัดการฝุ่นให้ถึงต้นตอ"

1699162747275

ข้อมูล : เว็บไซต์ พรรคเพื่อไทย

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม