ยึดเนื้อหมูและซากชิ้นส่วนหมูมากกว่า 5 ตัน มูลค่าหลายแสนบาท

19 ต.ค. 66

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ราชบุรี อายัดซากสัตว์ที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ ทั้งเนื้อหมูและซากชิ้นส่วนหมู มากกว่า 5 ตัน

วันนี้ (19 ต.ค.66 ) นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอเมืองราชบุรี, พร้อมด้วยนายจำนงค์ จันทวงศ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองราชบุรี, นายนพดล กันเกตุ สารวัตรกรมปศุสัตว์  รักษาราชการแทนปศุสัตว์ จ.ราชบุรี,  เจ้าหน้าทื่ กอ.รมน.จ.ราชบุรี  และนายณัฐจักร์ แก้วอัครธนวัชร์ กำนันตำบลเจดีย์หัก  ได้เข้าตรวจสอบที่ห้องเย็นแห่งหนึ่ง ในหมู่ 3 ต.เจดีย์หัก  อ.เมืองราชบุรี  หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าที่ห้องเย็นแห่งนี้มีการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน ส่งเสียงดังรวมทั้งที่ห้องเย็นแห่งนี้จะมีรถห้องเย็นกว่า 10 คัน มาจอดรอเพื่อที่จะนำของมาเข้าคิวในการจัดเก็บ และบางคันก็มารับของออกไป โดยไม่มีการดับเครื่องยนต์  เนื่องจากห้องเย็นจะต้องทำงานรักษาระดับความเย็นไว้  ทำให้มีกลิ่นควันจากท่อไอเสียเข้าไปรบกวนชาวบ้านทั้งกลางวันและกลางคืน  ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศทำสงครามกับสินค้าทางเกษตรเถื่อน  ซึ่งสร้างผลกระทบโดยรวมกับเศรษฐกิจของประเทศไทย  รวมทั้งเผยแพร่โรคระบาดในพื้นที่เป็นการยับยั้งป้องกัน รวมทั้งประกาศว่า 100 วันต้องเห็นผล  เพราะการลักลอบค้าเนื้อสัตว์เถื่อนในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน  การลักลอบนำเข้าค้าเนื้อเถื่อน ทั้งเนื้อวัว เนื้อกระบือ และเนื้อหมู สร้างปัญหาเรื้อรังให้กับเกษตรกรมาเป็นเวลานานซึ่งสร้างผลกระทบต่อกลไกทางการตลาด และส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค และอาจก่อให้เกิดโรคระบาดของสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายดำเนินการอย่างจริงจัง ได้เข้ามาตรวจสอบ  โดยพบว่าห้องเย็นดังกล่าวนั้นอยู่กลางชุมชน  และมีรถห้องเย็นมาจอดรอจำนวนมาก  ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จึงได้ขอเข้าตรวจค้นภายในห้องเย็น  ซึ่งพบว่ามีการขออนุญาติในการตั้งสถานประกอบการถูกต้อง 

แต่ไปพบสินค้าประเภทซากสัตว์ ดังนี้  ซากลูกสุกรแช่แข็ง 2,389 กิโลกรัม ซากชิ้นส่วนสุกร 2,935 กิโลกรัม รวมสินค้าปศุสัตว์จำนวน 5,324 กิโลกรัม ซึ่งคิดรวมเป็นมูลค่า 638,880 บาท   เบื้องต้นทางเจ้าของสถานที่ดังกล่าวไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงแหล่งที่มาของซากสัตว์ทั้งหมดได้  เพราะห้องเย็นแห่งนี้ขออนุญาติเก็บรักษาเฉพาะไก่เท่านั้น  ส่วนเนื้อสุกรที่พบนั้น อ้างว่ามีผู้นำมาฝากแช่แข็ง  โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการกระทำความผิดดังนี้

    (1) เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดไข้หวัดนก โรคลัมปีสกิน และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 22  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามที่กำหนดในประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด นำเข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น มีโทษตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     (2) ไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 35  และมาตรา 62 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยด่านกักกันสัตว์ราชบุรีได้ทำการอายัดซากสัตว์ทั้งหมดไว้ และได้แจ้งให้เจ้าของนำเอกสารมาชี้แจงแหล่งที่มาของซากสัตว์ทั้งหมดภายในระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งได้ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส