MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สวนวนธรรม ในโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย

3 ต.ค. 66
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายบุญถิ่น เอมย่านยาว ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คณะทำงานฝ่ายความปลอดภัย MEA นำทีมช่างอาสา วิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างสิ่งก่อสร้างภายในสวน วนธรรม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารภายใต้ "มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา" ในการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมจำนวนทั้งหมด 19 แห่ง
 
s__107348227_0
s__107348228_0
s__107348231_0
 
MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย จึงบูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้องให้พนักงานจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญของ MEA เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรือไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สามารถแจ้งเหตุผ่าน MEA Smart Life Application และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ, Twitter: @mea_news รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ได้ทุกแห่ง ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

advertisement

ข่าวยอดนิยม