ฤกษ์ดี! 28 ก.ย.66 17 ปีสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารใหม่ SAT-1

28 ก.ย. 66

ฤกษ์ดี! 17 ปีสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารใหม่ SAT-1 28 ก.ย.66 โดยจะเปิดให้บริการ 2 สายการบินเข้าทำการบินในวันเปิด

วันที่ 28 กันยายน 2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 หรือ อาคาร SAT - 1 แบบ Soft Opening โดยจะเปิดให้บริการ 2 สายการบิน ได้แก่ ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ ไทยเวียตเจ็ท เข้าทำการบิน ณ อาคาร SAT-1 

ทั้งนี้ในวันเปิดให้บริการยังเป็นวันครบรอบ 17 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 รวมระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ทสภ. ได้ต้อนรับและให้บริการผู้โดยสารจากทั่วโลกแล้วทั้งสิ้น 756.47 ล้านคน ด้วยเที่ยวบินรวม 4.74 ล้านเที่ยวบิน และให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งสิ้น 20.95 ล้านตัน

384098210_724977336341578_714

เพื่อรองรับการเติบโตพร้อมกับการก้าวสู่ปีที่ 18 ทสภ. ได้มีแผนงานทั้งในส่วนของการขยายพื้นที่ให้บริการ ลงทุนใหม่ในโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน ตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการเปิดพื้นที่บริการใหม่นั้น ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ทสภ. จะเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 หรือ อาคาร SAT-1 ในรูปแบบ Soft Opening พร้อมประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ก่อนพิจารณาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบก่อนสิ้นปี 2566 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทสภ. จาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

พร้อมกับการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองแห่งใหม่นี้ ทสภ. ได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการกับกระเป๋าสัมภาระ Check-in โดยติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) ซึ่งเป็นระบบขนส่งสัมภาระความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) กับอาคาร SAT-1 มีจุดเด่นสามารถติดตามกระเป๋าสัมภาระที่มีความแม่นยำสูง ลดปัญหากระเป๋าสัมภาระเสียหายในขั้นตอนการลำเลียงขึ้นอากาศยานได้

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ทสภ. ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพการรองรับเที่ยวบินได้มากขึ้นในระยะต่อไป คือโครงการก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) เส้นที่ 3 ซึ่งตามแผนงานมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2567 และสนับสนุนให้ ทสภ. สามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง จากปัจจุบันที่มีรันเวย์ 2 เส้น สามารถรองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
381170272_724974699675175_811

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลัก ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ซึ่งจะขยายศักยภาพการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านคนต่อปี ด้วยการเพิ่มพื้นที่ 66,000 ตารางเมตร สถานะปัจจุบันได้ผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการปรับแบบให้สอดคล้องกับบริบทด้านการบินในปัจจุบัน คาดว่าจะเปิดประมูลโครงการฯ ต้นปี 2567 นี้

ทางด้านบริการในพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศ โดยมีการนำระบบการจัดการข้อมูลในเขตปลอดอากร (Free zone Data Management System: FDMS) ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหวของสินค้ามาใช้ในการบริหารจัดการและรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าภายในพื้นที่เขตปลอดอากร โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถลงทะเบียนจองคิวรับ - ส่ง สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ https://ezcargo.airportthai.co.th
และสามารถตรวจสอบคิวรับ-ส่งสินค้าได้ผ่านช่องทาง Mobile Application (EZ Cargo by AOT)

ข้อมูลจาก : Suvarnabhumi Airport

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส