“รมว.ธรรมนัส” รับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมหารือแก้ไขโดยเร็ว

27 ก.ย. 66

“รมว.ธรรมนัส” รับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมหารือแนวทางแก้ปัญหาโดยเร็ว

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน นำโดยนายศักดา กาญจนเสน นางบุรี อาจโยธา และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรภาคอีสาน ซึ่งได้นำมวลชนประมาณ 700 คน เดินทางมาปักหลักชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

“รมว.ธรรมนัส” รับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมหารือแก้ไขโดยเร็ว

กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรภาคอีสาน ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยขอให้แก้ไขปัญหา ได้แก่

  1. การขอที่ดินแปลงอพยพโครงการเขื่อนราษีไศล
  2. การขอรับค่าชดเชยเขื่อนสิรินธร อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง อ่างเก็บน้ำห้วยร่มเย็น อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำอำอึน ฝายห้วยหลวง และฝายกุมภวาปี ซึ่งเป็นคำสั่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งเมื่อรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทาน ดำเนินการขอใช้งบกลาง กรณีขอรับค่าชดเชยโครงการฝายกุมภวาปี และฝายห้วยหลวง พร้อมยืนยันในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

“รมว.ธรรมนัส” รับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมหารือแก้ไขโดยเร็ว

ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรมีความพอใจ แจ้งว่า หลังจากหารือกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วจะนำมวลชนกลับภูมิลำเนาต่อไป

“รมว.ธรรมนัส” รับฟังปัญหากลุ่มเกษตรกรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน พร้อมหารือแก้ไขโดยเร็ว

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม