เชียงใหม่ ขึ้นแท่นจังหวัดมีพื้นที่มากสุดในประเทศ หลัง อ.ดอยเต่า ได้รับคืนอีก 125 ตร.กม.

22 ก.ย. 66

จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ หลังอำเภอดอยเต่าได้รับคืนพื้นที่กว่า 125 ตารางกิโลเมตร จากการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนช่วงรอยต่อเชียงใหม่กับจังหวัดตาก

ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครองที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน ช่วงรอยต่อระหว่างตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กับตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอฮอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

380605812_617495713886637_491

จากกรณีปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ การประกาศกำหนดแบ่งเขตพื้นที่อำเภอของกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ.ศ.2540 มีความคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนทำให้พื้นที่ทำกินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีทะเบียนราษฎรอยู่ในตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ถูกกำหนดให้ไปอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ส่งผลให้ประชาชนใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยแก้วและบ้านดอยหลวง ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

380652320_617495487219993_169_1

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประสานบูรณาการร่วมกับจังหวัดตากในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครองที่มีการทับซ้อนตามแนวปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งพูดคุยหาข้อยุติร่วมกับทุกระดับทั้งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน และชาวบ้าน

266594919_1005162230071467_65

ล่าสุด หลังจากได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามานานก็ได้ข้อยุติร่วมกันโดยพบว่า พื้นที่ของตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคืนพื้นที่ในส่วนนี้คืนมาประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 78,125 ไร่ ซึ่งปัจจุบันผู้ปกครองท้องที่ของทั้ง 2 จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่และตาก รวมถึงจังหวัดลำพูนที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ลงนามในแผนที่ร่วมกันแล้ว และจะได้มีการสรุปผลนำไปเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไป

267410756_1005162210071469_46

ทั้งนี้ จากการที่อำเภอดอยเต่าได้รับคืนพื้นที่ 125 ตารางกิโลเมตรกลับคืนมานั้น จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่โดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม 22,311 ตารางกิโลเมตร รวมเป็น 22,436 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,022,546 ไร่ แซงจังหวัดนครราชสีมา ตามข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนั่นจะส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นจังหวัดที่มีปริมาณพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส