“ชลัฐ รัชกิจประการ” สส.ป้ายแดง พรรคภูมิใจไทย รายงานตัว

20 ก.ย. 66

 

“ชลัฐ รัชกิจประการ” สส.ป้ายแดง พรรคภูมิใจไทย รายงานตัวสภาฯ เรียบร้อย สรุปมี สส. ปฎิบัติหน้าที่ 498 คน กึ่งหนึ่งคือ 249 คน 

วันที่ 20 ก.ย. 66  ที่อาคารรัฐสภา นาย ชลัฐ รัชกิจประการ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิ.ย.66 

ซึ่งได้ประกาศให้นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 3 ได้รับเลือกตั้งเป็น สส. ซึ่งนาย ทรงศักดิ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น สส. ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.66 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนาย ทรงศักดิ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2566  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ พรรคภูมิใจไทยเลื่อนขึ้นมาเป็น สส. แทน 

จากนั้นเวลา 10.45 น. วันที่ 20 ก.ย. 66 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนาย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้ให้นาย ชลัฐ กล่าวปฎิญาณตน ก่อนปฎิบัติหน้าที่ สส. ต่อไป 

อย่างไรก็ตามส่งผลให้ปัจจุบันมี สส. ปฎิบัติหน้าที่ จำนวน 498 คน โดยองค์ประชุมไม่เกินกึ่งหนึ่งคือ 249 คน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม