ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร เปิด 4 แนวทางเบื้องต้น ป้องกันก่อนเสียทรัพย์

13 ก.พ. 67

ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร หากถูกอ้างสิทธิ์ ครอบครองปรปักษ์ ไร้แนวทางต่อสู้ทางกฎหมายเลยหรือไม่? เผยแนวทางการป้องกันก่อนเสียทรัพย์

การครอบครองปรปักษ์ คือ การที่บุคคลได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการครอบครอง ซึ่งตามกฎบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1382 บัญญัติไว้ว่า

บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาการเป็นเจ้าของ หากเป็น อสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี หากเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

คำถาม หากเราเป็นเจ้าของที่ดินแล้วถูกผู้อื่น ครอบครองปรปักษ์ ไร้แนวทางต่อสู้ทางกฎหมายเลยหรือไม่?

ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาก็แปลว่ายังจัดการได้ เนื่องจาก การครอบครองปรปักษ์ ยังถือเป็นการครอบครองที่ยังไม่สมบูรณ์ที่สุด เพราะผู้ครอบครองปรปักษ์จะต้องไปร้องขอต่อศาลฯ มีคำสั่งหรือคำพิพากษาแสดงสิทธิ์ในที่ดินว่าผู้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินนั้นเป็นเจ้าของที่ดินตามกฎหมายแล้ว หลังจากนั้นต้องไปดำเนินการ จดทะเบียนที่ดิน เปลี่ยนแปลงจากเจ้าของที่ดินเดิมในโฉนดที่ดินนั้น มาเป็นของผู้ครอบครองปรปักษ์เสียก่อน

แนวทางป้องกันก่อนเสียทรัพย์ให้บุคคลอ้างสิทธิ์การครอบครองปรปักษ์

- หมั่นไปตรวจตราที่ดินอยู่เสมอว่ามีใครเข้ารุกล้ำหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราหรือไม่
- ล้อมรั้วกั้นเขตแดนให้ชัดเจน เพื่อเป็นการแสดงตนว่าที่ดินผืนนี้มีเจ้าของ
- ติดต่อกับกรมที่ดินเป็นครั้งคราวเพื่อตอกย้ำสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
- รีบคัดค้านหากพบผู้อื่นเขามาบุกรุกครอบครอง

ข้อมูลอ้างอิง : senate.go.th

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส