"ไชยา" รมช.เกษตรฯ เตรียมยกระดับหน่วยงานที่ดูแลทั้งด้านปศุสัตว์และข้าว

4 ก.ย. 66
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้ยังไม่มีการแบ่งงานกันดูแล แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรต้องดีขึ้น พร้อมเตรียมยกเครื่องการทำงานด้านปศุสัตว์และข้าวใหม่
 
861
 
นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยตกลง กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าตนเองกำกับดูแลกรมไหน และยังไม่ได้มีการแบ่งงานกันอย่างเป็นทางการ แต่ตนเอง พร้อมทำหน้าทันทีเพราะปัญหาเกษตรกรขนาดนี้มีมากมาย ไม่ว่าปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ภัยแล้ง และโรคระบาด ซึ่งตนเองเห็นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกทั้งทางพรรคเพื่อไทย จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายพักหนี้เกษตรกร โดยจะพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทันที เพื่อลดภาระในการทำมาหากินของเกษตรกร โดยจะทำควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี
 
454710_0
454709_0
 
ด้วยหลักตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ด้วยการสร้างทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการ เปิดตลาดใหม่เพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้า ให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เบื้ยงต้นเตรียมปรึกษา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เรื่องการทำงานคู่ขนานระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับทาง ธกส.เรื่องการพักชำระหนี้ กับเสริมสร้างองค์ความรู้สู่เกษตรกรอีกด้วย ธ.ก.ส. ควรเป็นมากกว่าธนาคาร ไม่ใช่เป็นธนาคารที่ปล่อยกู้อย่างเดียว และก็ไปตามเก็บหนี้ ตนอยากเห็น ธ.ก.ส. เป็นธนาคารที่สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเกษตรกร ครบวงจร
 
นายไชยา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตนเองมีแนวคิด พัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร โดยแนวทาง “เอาน้ำไว้ในนา เอาป่าไว้ในบ้าน” ความหมายคือ เกษตรกรต้องมีน้ำไว้ทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นน้ำบนดินหรือน้ำใต้ดิน ภาวะน้ำแล้งต้องหมดไป การชลประทานต้องดีขึ้น ส่วนการเอาป่าไว้ในบ้าน ตนอยากส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือ พืชพลังงาน วันนี้มีการส่งเสริมพืชที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นพืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นยางนา ไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรต่างๆ ที่มันมีมูลค่า ที่มีความต้องการของตลาดอีกด้วย
 
454711_0
454712_0
 
ส่วนเรื่องการแบ่งกรมกันดูแล ตนเองอยากเสนอให้มีการแบ่งหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกัน อาทิ กรมปศุสัตว์ กับกรมเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร กับกรมการข้าว ซึ่งกรมเหล่านี้จะเป็นกรมคู่ขนานสามารถทำงานสอดรับกับนโยบายต่างๆได้  ซึ่งหากตนเองได้ดูแลจะยกระดับการทำงานในหน่วยงานที่ดูแล เช่น เรื่องของปศุสัตว์ วันนี้ความขาดแคลน แล้วก็การป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นวัว เป็นหมู วันนี้ก็ต้องหาวิธีการในการป้องกัน เพื่อที่จะให้มีความเพียงพอกับการบริโภคและการส่งออก ในเรื่องข้าว กระทรวงเกษตรฯ มีกรมการข้าว วันนี้เราเจอประเทศคู่แข่งที่พัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีการทนน้ำ ทนแล้ง แล้วก็เป็นคู่แข่งในตลาดข้าวของเรา วันนี้ผมอยากจะเห็นงานวิชาการ การพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อที่จะหาข้าวใหม่ๆ และก็สามารถที่จะแข่งขันได้ แล้วก็ปลูกเพื่อทนกับสภาวะอากาศที่เกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเกษตรกรเอง ถ้าเราทำสำเร็จ และถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

advertisement

ข่าวยอดนิยม