“องอาจ” ชี้ รัฐบาลใหม่ฮั้วอำนาจลงตัว แนะ 4 หลักการพื้นฐาน ช่วยอยู่ยาว

4 ก.ย. 66

 

“องอาจ” ชี้ รัฐบาลใหม่ฮั้วอำนาจลงตัว แนะทำตาม 4 หลักการพื้นฐาน เชื่อจะช่วยให้อยู่ยาว เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนแน่นอน 

วันที่ 4 ก.ย. 66 นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์ รักษาการรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ตนเชื่อว่าสังคมและประชาชนส่วนมากพร้อมให้โอกาส และให้เวลารัฐบาลชุดใหม่ทำงานรับใช้ประชาชนบนพื้นฐานของนโยบายที่เคยประกาศไว้ตอนหาเสียง และสามารถทำตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ดังนี้ 

1.เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 2.เป็นรัฐบาลที่รวบรวมเสียง สส. จากพรรคการเมืองต่างๆ ได้เกินครึ่งของจำนวน สส. ในสภาผู้แทนราษฎร เท่ากับว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร 3.เป็นรัฐบาลที่มี สว. จำนวนหนึ่งลงมติเห็นชอบให้แคนดิเดทนายกรัฐมนตรีจากพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือ พรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

นาย องอาจ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเมื่อดูองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้แล้ว ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ฮั้วอำนาจ และฮั้วผลประโยชน์กันอย่างลงตัว สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของพรรค กลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรค และกลุ่มอิทธิพลภายในพรรคได้ทั่วหน้า 

ถ้ารัฐบาลสามารถประนอมอำนาจและผลประโยชน์ภายในพรรคร่วมรัฐบาลกันได้ ไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนกันอย่างรุนแรง ก็เชื่อว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำงานได้ตลอดรอดฝั่ง แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในทางการเมือง การจัดตั้งรัฐบาลผสมจากพรรคการเมืองหลายพรรคอาจมีเรื่องกระทบกันบ้าง ก็เป็นภาระหน้าที่ของคนเป็น นายกรัฐมนตรีที่ต้องบริหารจัดการให้รัฐบาลทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ขัดแย้งกันภายในรัฐบาล 

นายองอาจ กล่าวอีกว่า เพื่อให้รัฐบาลทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ จึงขอฝากหลักการพื้นฐานที่สำคัญดังนี้ 1.ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ของตนเอง พรรคพวก ญาติพี่น้อง 2.เร่งแก้ปัญหาของประชาชนอย่างทันท่วงที ทั้งปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาระยะยาว 3.บริหารอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้อย่างแท้จริง 4.ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้งอย่างจริงจัง เชื่อว่าถ้ารัฐบาลดำเนินการตามพื้นฐานที่สำคัญนี้ จะช่วยทำให้รัฐบาลสามารถทำงานได้ยาว และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแน่นอน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม