Esri Thailand จัดงานสัมมนา “TUC 2023” เปิดโลกด้าน GIS ใหญ่ที่สุดในไทย

1 ก.ย. 66

Esri Thailand จัดงานสัมมนา “TUC 2023” เปิดโลกด้าน GIS ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมนำเสนอการสร้างโลกในแบบที่อยากให้เป็นด้วย “ArcGIS”

ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากงาน “User Conference” หรือ “UC 2023” ที่จัดโดย Esri Inc. ที่สหรัฐอเมริกา ล่าสุด Esri Thailand ได้จัดงาน “TUC 2023” ขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ในประเทศไทยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้าน GIS ร่วมกัน โดย GIS จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างสรรค์โลกให้เป็นในแบบที่ทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสงบสุข มีความเท่าเทียม ไปจนถึงมีความปลอดภัย และที่สำคัญคือเป็นในแบบที่ต้องการอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเทคโนโลยี GIS จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหา ทำให้มองเห็นภาพเดียวกัน ช่วยในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ช่วยเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และสุดท้ายคือการลงมือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เทคโนโลยี GIS มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้บูรณาการเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบัน เข้ามาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Real-time GIS, IoT, Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง อย่าง GeoAI ที่บูรณาการเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Deep Learning ร่วมกับเทคโนโลยี GIS ช่วยให้นักวิเคราะห์หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับการวิเคราะห์ คาดการณ์ และนำเสนอผลลัพธ์ได้ครบถ้วน ตลอดจน 3D Mapping ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ใช้ในการสร้าง Digital Twin หรือการจำลองเมืองเสมือนจริง พัฒนาไปเป็น Living Digital Twin โลกเสมือนจริงที่มีชีวิต มีการอัปเดตให้เห็นความเคลื่อนไหวของข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ คาดการณ์ จำลองสถานการณ์ และออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Esri ได้มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ ArcGIS ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้มีความสามารถที่หลากหลายขึ้น เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ทำให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุต์ใช้กับเทรนด์เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Big Data เพื่อยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ดร.ธนพร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากความสามารถในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แล้ว Esri ยังมีความสามารถที่จะรองรับการทำงานเฉพาะด้าน ทั้งการสร้างโมเดล 3 มิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการและตอบสนองกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเป็น Open Platform ที่สามารถบูรณาการเข้ากับข้อมูลหรือทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ArcGIS for Excel ที่รองรับการใช้งานบนไมโครซอฟท์ 365 เพื่อเปลี่ยนมุมมองผู้ใช้ที่เคยคิดว่า GIS เป็นเรื่องยากและซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สะดวกในซอฟต์แวร์เดียว

นอกจากนี้ ภายในงาน “TUC 2023” ผู้เชี่ยวชาญจาก Esri ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ GIS ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยกระดับการบริหารจัดการ ซึ่งเทคโนโลยี GIS ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการสร้างโลกในแบบที่อยากให้เป็น หรือ “GIS – Creating the World You Want to See” ด้วย “ArcGIS” ทั้งนี้ การสร้างโลกในแบบที่อยากให้เป็นอย่างสมบูรณ์แบบด้วย ArcGIS ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ

  1. Diverse Data ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบชุดข้อมูลพร้อมใช้ที่ Esri ให้บริการผ่าน ArcGIS Living Atlas และการสร้างข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งนำเสนอความสามารถของการประมวลผลภาพถ่ายผ่านกลุ่มซอฟต์แวร์ ArcGIS Reality Suite ทำให้ทุกคนได้รู้ถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรากฐานให้เกิด Digital Twin
  2. Advanced Analytic การวิเคราะห์และประมวลผลเชิงลึกที่ Esri ได้นำเสนอเครื่องมือในการวิเคราะห์ Big Data ด้วย ArcGIS Geo Analytics และ Auto ML ซึ่งเป็นเครื่องมือ GeoAI ที่ทาง Esri ได้พัฒนา โดยนำเทรนด์สำคัญในปัจจุบันมาทำงานร่วมกับเทคโนโลยี GIS
  3. Realistic Visualization การจำลองสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด ด้วยเทคโนโลยี Digital Twin ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ภายในอาคาร ไปจนถึงในระดับเมือง จนกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ได้

อย่างไรก็ดี งานสัมมนา TUC2023 นอกจากจะเป็นเวทีในการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี และนวัตกรรม GIS ใหม่ล่าสุด พร้อมนำเสนอการประยุกต์ใช้ ArcGIS ภายใต้แนวคิด GIS – Creating the World You Want to See ซึ่ง Esri ได้ยกตัวอย่างเคสที่ถูกใช้งานจริงใน 2 หน่วยงานของประเทศไทย ได้แก่ ส่วนจัดการฐานข้อมูล กรมธนารักษ์ ที่ได้นำเอาเทคโนโลยี GIS มาใช้เพื่อบริหารจัดการระบบงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งช่วยให้การทำงานของกรมธนารักษ์มีความถูกต้องได้มาตรฐาน

ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี และสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี GIS ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง Technical Session เจาะลึกถึงการใช้เครื่องมือ GIS เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และบูธสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี่ทั้งจาก Esri และเทคโนโลยีจากพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานอีกด้วย

advertisement

ข่าวยอดนิยม