พระพรหมวัชรจริยาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ มรณภาพ สิริอายุ 89 ปี

29 ส.ค. 66

หลวงพ่อพระพรหมวัชรจริยาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารพระอารามหลวง มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ 89 ปี

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เมื่อเวลา 22.00น. วันที่ 28 สิงหาคม สิริอายุ 89 ปี 9 เดือน 11 วัน

369692322_1084873429166639_51

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ มีนามเดิมว่า สาย ศรีมงคล เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 ปีระกา โยมบิดา นายฉุย ศรีมงคล โยมมารดา นางปร่ำ ศรีมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

บรรพชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูจอน ธมฺมธโร วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2497 ตรงกับวันอังคาร แรม 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ณ วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระราชวรนายก (จรูญ จงฺกโม ป.ธ.5) ครั้ง ดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดศรีเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์

371986346_680214757466125_844

สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2522 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเวที พ.ศ.2530 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโมลี พ.ศ.2535 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัตยาจารย์ พ.ศ.2542 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติมุนี พ.ศ.2565 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรจริยาจารย์

369692345_1084873492499966_12

369694330_1084873762499939_48

369717965_1084873789166603_35

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส