ส่องนโยบาย “เพื่อไทย” หลัง “เศรษฐา” รับคะแนนโหวตเป็นนายกฯ คนใหม่

23 ส.ค. 66

ส่องนโยบาย “เพื่อไทย” หลัง “เศรษฐา” รับคะแนนโหวตเป็นนายกฯ คนใหม่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนโหวตอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภา จำนวน 482 เสียง กลายเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย

ส่องนโยบาย “เพื่อไทย” หลัง “เศรษฐา” รับคะแนนโหวตเป็นนายกฯ คนใหม่

อย่างไรก็ตาม เมื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นพรรครัฐบาลแล้ว ทำให้ประชาชนต่างกลับมาย้อนดูนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะยนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ และนำไทยเปิดประตูสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งคาดจะเริ่มได้ตั้งแต่ 1 มกราคา 2567 เป็นต้นไป และอาจทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบถึง 3 ล้านล้านบาท

ส่องนโยบาย “เพื่อไทย” หลัง “เศรษฐา” รับคะแนนโหวตเป็นนายกฯ คนใหม่

ทั้งนี้อาจแบ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

 • นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 600 บาทต่อวัน ภายในปี 2570 สร้างเขตธุรกิจใหม่ (New Business Zone) นำร่อง 4 พื้นที่ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่
 • นโยบายสร้างรายได้เกษตรกร พักหนี้เกษตรกร ทั้งต้นและดอก รวม 3 ปี เน้นผลิตลดการนำเข้าพืชเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ลำไย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ส่งเสริมการเลี้ยงโค มุ่งเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้เป็น 3 เท่า (รายได้ 30,000 บาท ต่อไร่ ต่อปี)
 • นโยบายบริหารจัดการน้ำ ประเทศไทยต้อง “ไม่ท่วม ไม่แล้ง” ประชาชนต้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้ตลอดปี เพิ่มพื้นที่ชลประทานเป็น 50 ล้านไร่ ภายในปี 2570 สร้างทางระบายน้ำลงสู่ทะเล ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำส่องนโยบาย “เพื่อไทย” หลัง “เศรษฐา” รับคะแนนโหวตเป็นนายกฯ คนใหม่
 • นโยบายคมนาคม รถไฟฟ้า กทม. 20 บาทตลอดสาย ยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศ ติดแอร์ให้รถไฟชั้น 3 ทุกขบวน สร้างความเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า เช่น จากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงโครงข่าวรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว
 • นโยบายสาธารณสุข บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทย ระดมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็กหญิงอายุตั้งแต่ 9-11 ปี รวมถึงผู้หญิงที่ยังไม่เคยรับเชื้อ HPV ลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูก พร้อมส่งเสริมให้มีสถานชีวาภิบาล เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 • นโยบายการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพ แบบ “Wellness Destination” ของเอเชีย และวางจุดยืนให้ไทยเป็น “Festival Hub of Asia” เช่น เทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน เทศกาลลอยกระทงเดือนพฤศจิกายน เทศกาลมวยไทย เชื่อมต่อสายการบินจากทั่วโลกมาต่อเครื่องที่ไทย เพื่อมุ่งให้ไทยเป็น Regional transport hubส่องนโยบาย “เพื่อไทย” หลัง “เศรษฐา” รับคะแนนโหวตเป็นนายกฯ คนใหม่
 • นโยบายซอฟท์พาวเวอร์ สนับสนุนทุกอุตสาหกรรมซอฟท์พาวเวอร์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น อาหาร ร้องเพลง ออกแบบ ศิลปะ กีฬา พร้อมสร้างแรงงานทักษะสูง
 • นโยบายการศึกษา “ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านขั้นตอน Learn to Earn” เด็กสามารถเข้าสู่การเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย โอนหน่วยกิตที่สะสมไว้หางานได้ทุกช่วงของชีวิต โครงการ “Free tablet for all” 1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต และ โครงการ 1 ครู 1 แท็บเล็ตโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) และให้มีศูนย์การเรียนรู้แบบ TCDC และ TK Park ให้ครบทุกจังหวัด โดยนอกจากอาหารกลางวันฟรีแล้ว จะมีการเพิ่มงบอาหารกลางวันและให้บริการรับส่งนักเรียนฟรี
 • นโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน เน้นใช้ระบบ Blockchain สร้างความโปร่งใสให้รัฐบาล ทุกอย่างตรวจสอบได้ ลดการคอร์รัปชันส่องนโยบาย “เพื่อไทย” หลัง “เศรษฐา” รับคะแนนโหวตเป็นนายกฯ คนใหม่
 • นโยบายแก้รัฐธรรมนูญ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยคงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและผ่านขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติโดยประชาชน พร้อมปฏิรูปกระบวนการต่าง ๆ ทั้งกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ กองทัพ ให้เป็นทหารมืออาชีพ ป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการเมือง ตลอดจนยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ให้สมัครโดยสมัครใจ
 • นโยบายด้านยาเสพติด “ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ขาย” ทำลายแหล่งผลิตถาวรตามชายแดน “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” บำบัด ลดการกลับไปใช้ยาเสพติด
 • นโยบายปราบอาชญากรรมไซเบอร์ วางระบบป้องกันภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพส่องนโยบาย “เพื่อไทย” หลัง “เศรษฐา” รับคะแนนโหวตเป็นนายกฯ คนใหม่

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม