ตัดแต้มใบขับขี่ ทำอะไร ขับแบบไหน ถึงจะโดนตัดแต้ม มาดูกัน

9 ส.ค. 66

ตัดแต้มใบขับขี่ ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ผู้มีใบขับขี่ทุกคนมี 12 คะแนนเต็ม ถูกตัดครบ โดนสั่งพักใบขับขี่ ห้ามขับรถ 90 วัน

กรมการขนส่งทางบก เสริมสร้างวินัยการขับขี่ด้วยระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ช่วยให้ประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเคารพกฎหมายมากขึ้น

พฤติกรรมแบบไหนโดนตัดคะแนน

การตัดคะแนนมี 2 รูปแบบ ดังนี้

ตัดคะแนนทันทีที่กระทำผิด

ตัด 1 คะแนน

• ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
• ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
• ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
• ขับรถบนทางเท้า
• ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
• ไม่หลบรถฉุกเฉิน
• ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว
• ปิดบัง ไม่ติดป้ายทะเบียน ไม่ติดป้ายภาษี

ตัด 2 คะแนน

• ฝ่าไฟแดง
• ขับรถย้อนศร
• ขับรถระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

ตัด 3 คะแนน

• ชนแล้วหนี
• ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
• ขับผิดวิสัย คนขับธรรมดา

ตัด 4 คะแนน

• เมาแล้วขับ
• ขับรถในขณะเสพยาเสพติด
• แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่น

ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับ

ค้างชำระ 1 ใบสั่ง ตัด 1 คะแนน

325160482_718161926377433_987_1

ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะเป็นอย่างไร

• พักใช้ใบขับขี่ ห้ามขับรถ 90 วัน

• ฝ่าฝืนขับรถ ช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ โทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

• หากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท!

การคืนคะแนน ต้องทำอย่างไร

• เมื่อครบ 1 ปี ได้ 12 คะแนนคืนอัตโนมัติ

• หากเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน อบรมขอคืนได้ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

• กรณีเหลือ 0 คะแนน ถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ
- ทดสอบผ่าน ได้คืน 12 คะแนนทันที

- ทดสอบไม่ผ่าน ได้คืน 8 คะแนน หากในหนึ่งปีไม่ทำผิดกฎจราจร จึงจะได้คืน 4 คะแนน

ตรวจสอบคะแนนความประพฤติในการขับรถได้จาก 3 ช่องทาง

• เว็บไซต์ Police Ticket Management
• E-Ticket PTM
• แอปพลิเคชัน “ขับดี”

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าถูกตัดคะแนนจนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อขอคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถได้ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีปฏิทิน ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (อาคาร 😎 หรือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยให้จองคิวอบรมผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

เมื่อผู้ขับขี่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดแล้ว ต้องเข้ารับการทดสอบและต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบ ถ้าไม่ผ่านสามารถแก้ตัวใหม่เป็นครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน หากยังไม่ผ่านการทดสอบอีกจะออกใบนัดมาทำการทดสอบแก้ตัวใหม่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 7 วันนับแต่วันที่เข้ารับการทดสอบครั้งแรกไม่ผ่าน เมื่อผ่านการอบรมและการทดสอบแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลการอบรมและการทดสอบ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการคืนคะแนนต่อไป

341423219_3064831497154525_61

 

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส