มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สั่ง "ไล่ออก" บุคลากรซื้อขายผลงานวิชาการ

5 ส.ค. 66

คำชี้แจงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการดำเนินการทางวินัยกรณีการซื้อขายผลงานทางวิชาการ ล่าสุดมีคำสั่ง "ไล่ออก"บุคลากรซื้อขายผลงานวิชาการ

5 ส.ค.2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์ชี้แจง กรณีการซื้อ-ขายผลงานทางวิชาการ โดยคำชี้แจงเรื่องการดำเนินการทางวินัย ระบุว่า “

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งการดำเนินการสอบวินัยร้ายแรง กรณีที่มีการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการซื้อขายผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและจะรายงานความคืบหน้า ในการดำเนินการให้ทราบนั้น

 มช

บัดนี้ การดำเนินการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย แก่บุคลากรที่ถูกกล่าวหาได้เสร็จสิ้นแล้ว ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแจ้งผลการดำเนินการกับกรณีดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งลงโทษ "ไล่ออก" สำหรับการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ของบุคลากรดังกล่าว และได้ดำเนินการออกคำสั่งให้คืนเงินตามจำนวนที่ได้รับไป จากการใช้ผลงานที่มิชอบให้กับมหาวิทยาลัย

 

และจากบทเรียนของพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อความโปร่งใส ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำดังกล่าวซ้ำขึ้นอีก ในอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบ การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร ให้ตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเคร่งครัด”

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส