รพ.ศิริราช ไม่หยุด เปิดทำการปกติ 31 ก.ค. เพื่อลดกระทบคนไข้นัดไว้แล้ว

26 ก.ค. 66

โรงพยาบาลศิริราช เปิดทำการปกติ แม้ ครม.จะประกาศให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดเพิ่ม เหตุเพื่อต้องการลดผลกระทบต่อผู้ป่วยที่นัดไว้ก่อนแล้ว

ประกาศ โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้บริการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก 1 วัน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช จึงเปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ และคลินิกนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามปกติ

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
(ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส