อัปเดตวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม โอนเข้าวันไหน จ่ายอะไรบ้าง

5 ก.ค. 66

อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 บัตรคนจน จ่ายอะไรบ้าง โอนเข้าวันไหน เบี้ยความพิการ 800 บาท โอนเมื่อไหร่

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2566 จะได้รับวงเงิน ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 3 เดือน (ของเดือนเมษายน - มิถุนายน) จำนวนเงิน 900 บาท

  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน 

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (ของเดือนเมษายน - มิถุนายน) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

สำหรับเดือนมิถุนายน 2566 กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

 

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน)

1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 4,107.34 ล้านบาท 

1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 36.87 ล้านบาท

1.3 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 37.02 ล้านบาท

1.4 วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 11.13 ล้านบาท

1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 31.60 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 4,223.96 ล้านบาท

 

2. สวัสดิการที่จ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัญชีเงินฝากธนาคาร

2.1 มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66)

รวมจำนวนเงิน 233.82 ล้านบาท

 

3. สวัสดิการที่จ่ายตรงให้กับผู้ให้บริการ

3.1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 143.14 ล้านบาท

3.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 16.85 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 160.00 ล้านบาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,617.78 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส