"ศรีสุวรรณ"โพสต์แล้ว หลังโดนอธิบดีปกครอง สั่งยุบสมาคมฯ

9 มิ.ย. 66

"ศรีสุวรรณ"โพสต์แล้ว หลังโดนอธิบดีปกครอง สั่งยุบสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลั่น "สะกดคำว่าท้อถอยไม่เป็น!"

9 มิ.ย.2566 จากกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา โดนอธิบดีปกครองมีคำสั่งยุบ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เหตุพบแอบอ้างผู้อื่นมาจดทะเบียนจัดตั้ง โดยวันนี้นาย ณพลเดช มณีลังกา คณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมือง พรรคเพื่อไทย โพสต์ภาพเอกสารคำสั่ง “เรื่อง เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย” ผ่านเฟซบุ๊ก “ดร.ปิง ณพลเดช มณีลังกา” พร้อมระบุข้อความว่า

“นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียน และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของนาย ศรีสุรรณ จรรยา แล้ว โดยมีเนื้อหา ดังนี้”

“ด่วนครับ มีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 แล้วครับ”

“มีคำแถลงดังนี้ครับเรื่อง เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ตามที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ทะเบียนเลขที่ จ.4785/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 15 ชอยปทุมคงคา ถนนทรงสวัสดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นั้น”

“จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ข้อเท็จจริงปรากฎว่า มีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท้องที่สำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น พร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิก จำนวน 11 คน”

ศรีสุวรรณ

“และข้อเท็จจริงปรากฎภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่า บุคคลที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะสมัคร สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 3 คน ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใด และผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน 2 รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่า ไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้ง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 66 พฤษภาคม 2551”

“การที่นำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 81 กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ประกอบมาตรา 52แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ทะเบียนเลขที่ จ.4785/2552 ลงวันที่ 13พฤษภาคม 2552”

ศรีสุวรรณ

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ “ศรีสุวรรณ จรรยา” ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ศรีสุวรรณยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ร้องตรวจสอบนักการเมือง-พรรคการเมืองเหมือนเดิม เพื่อประโยชน์สาธารณะสะกดคำว่าท้อถอยไม่เป็นครับ”

 

 

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส