ส่องสิทธิบัตรทองทำฟัน 13 รายการฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ฟันปลอม ผ่าฟันคุด ฯลฯ

2 มิ.ย. 66

ส่องสิทธิบัตรทอง ทำฟัน 13 รายการฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ฟันปลอม ผ่าฟันคุด ตามข้อบ่งชี้ของแพทย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เผยข่าวดีสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือ 30 บาท ที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมได้มากขึ้น จากสิทธิประโยชน์ทั้งหมด 13 รายการ ที่ได้รับการคุ้มครองดังนี้

1. การถอนฟัน
2. การอุดฟัน อุดคอฟัน
3. ขูดหินปูน การเกลาฟันหรือเกลารากฟัน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา)
4. ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้
– ฟันปลอมแบบถอดได้มีอายุการใช้งาน 5 ปี หากผู้รับบริการได้รับความเห็นจากทันตแพทย์ว่ามีความจำเป็นต้องซ่อมฟันปลอมก่อน 5 ปี ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิได้
5. รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)
6. ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
7. ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)
8. เคลือบหลุมร่องฟัน (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี)
9. การทาฟลูออไรด์วาร์นิช (เด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปี)
10. การเคลือบฟลูออไรด์ (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี) ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีภาวะน้ำลายแห้งจากการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและลำคอ หรือจากการกินยารักษาโรค รวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ ที่ยากต่อการทำความสะอาด
11. โรคปริทันต์อักเสบ สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมคุ้มครอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา
12. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก ให้บริการผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียม ด้วยบริการใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา
13. จัดฟัน ในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ (ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์)

ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแสดงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น แต่จะต้องเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ และควรติดต่อนัดหมายล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการมากขึ้น ทั้งนี้หากหน่วยบริการตามสิทธิอุปกรณ์ไม่พร้อม จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ตามขั้นตอน โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทร. 02 1414000 หรือ สายด่วน สปสช. 1330 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส