นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อ ต่างชาติแทรกแซง เลือกตั้ง 66

28 พ.ค. 66

 

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ข่าวลือ-ข่าวจริง เลือกตั้ง 66” ส่วนใหญ่ ไม่เชื่อ ต่างชาติแทรกแซง เลือกตั้ง 2566 ร้อยละ 31.22 ค่อนข้างเชื่อ ใช้โซเชียลปั่นคู่แข่ง

วันที่ 28 พ.ค.66 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข่าวลือหรือข่าวจริง ช่วงเลือกตั้ง 2566”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ จำนวน 1,310 ตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวจริงช่วง เลือกตั้ง 2566 พบว่า

เมื่อถามถึง ความเชื่อของประชาชนต่อข่าว พรรคการเมืองมีการใช้ปฏิบัติการสร้างข่าว ปั่นกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อโจมตีพรรคการเมืองคู่แข่ง พบว่า ร้อยละ 31.22 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 25.27 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 23.59 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 19.31 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ และร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความเชื่อของประชาชนต่อข่าวพรรคการเมืองมีการใช้ปฏิบัติการสร้างข่าว ปั่นกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคตนเอง พบว่า ร้อยละ 30.08 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 27.40 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 22.06 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 19.54 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ และร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความเชื่อของประชาชนต่อข่าวการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการแทรกแซงจากต่างชาติ พบว่า ร้อยละ 56.56 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 22.21 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 11.76 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 8.17 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 1.30 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน ในช่วง 6 สัปดาห์ของการหาเสียง พบว่า ร้อยละ 30.92 ระบุว่า จำนวนมากกว่า 20 ข่าว ร้อยละ 22.29 ระบุว่า จำนวน 1–5 ข่าว ร้อยละ 16.26 ระบุว่า จำนวน 6–10 ข่าว ร้อยละ 13.66 ระบุว่า ไม่เคยได้ยินเลย ร้อยละ 10.15 ระบุว่า จำนวน 11–15 ข่าว ร้อยละ 6.72 ระบุว่า จำนวน 16–20 ข่าว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข่าวลือหรือข่าวจริง ช่วงเลือกตั้ง 2566”

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวการเมือง เป็นกระแส