หมอเหรียญทอง ประกาศงดรับพนักงานใหม่ ชี้นโยบายค่าแรง ทำให้ต้นทุนสูงแบบก้าวกระโดด

16 พ.ค. 66

“หมอเหรียญทอง” ประกาศลดสวัสดิการของพนักงาน งดรับพนักงานใหม่ ชี้นโยบายหาเสียงปรับเงินเดือน-ค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการ รพ.มงกุฎวัฒนะ และกลุ่มกิจการในเครือจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้า เช่น ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ ที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยเช่นกัน

ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือ จึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในสถานะที่จะดำเนินกิจการได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. งดรับสมัครพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ทุกวิชาชีพ ทุกกรณี โดยเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างทั้งหมด

3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวร การจ้างงานพิเศษ ทำงานนอกเวลา ฯลฯ

4. พนักงานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายหาเสียงอยู่แล้วยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติ แต่จะไม่มีการปรับขึ้นในอัตราสัมพัทธ์กับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พรรคการเมืองหาเสียง

5. หน่วยงานใดที่มีพนักงานเกษียณอายุ หรือลาออกให้งดการบรรจุทดแทน

6. หากจำเป็นต้องเลิกจ้างงานพนักงานในบางแผนก พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

7. พนักงานที่ยังคงการบรรจุหรือการจ้างงาน จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าแทนที่หรือเพื่อแบ่งเบาภาระงาน

8. สวัสดิการของพนักงานจำเป็นต้องปรับลดทุกรายการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.66

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 16 พ.ค.66 เวลา 08.20 น.

advertisement

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส